Електронски тестови

Напомена: потврда о положеном тесту није сертификат - њега добијате у Српском
лекарском друштву /или на кућну адресу/ уз услов да сте члан СЛД

Одбор за КМЕ СЛД
"Рак дојке најчешћа питања из праксе"
Аутор:Татјана Ивковић Капицл

Акредитовано А-1-1587/16 за лекаре и биохемичаре, 2 бода

Тест је акредитован до 23.05.2017.

Одбор за КМЕ СЛД 
"Карцином оваријума у амбуланти лекара опште медицине"
Аутор: Владимир Пажин
Акредитовано А-1-1588/16 за лекаре, 2 бода
Тест је акредитован до 23.05.2017.

Одбор за КМЕ СЛД
"Карцином колона и ректума"
Аутор: Миљан Ћеранић
Акредитовано А-1-2238/16 за лекаре, 3 бода
Тест је акредитован до 18.8.2017.

Одбор за КМЕ СЛД
"Карцином бронха - питања и сугестије"
Аутор: Бојан Зарић
Акредитовано А-1-2927/16 за лекаре, 2 бода
Тест је акредитован до 21.11.2017.

Секција опште медицине
Увођење инсулинске терапије
Аутор: проф. др Небојша Лалић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Александра Јотић
Акредитовано А-1-2239/16, за лекаре и фармацеуте, 2 бода
Тест је акредитован до 18.8.2017.

Секција опште медицине
Примена ГЛП-1 рецептор агониста (РА) у типу 2 дијабетеса
Аутор: проф. др Небојша Лалић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Александра Јотић
Акредитовано А-1-2240/16, за лекаре и фармацеуте, 2 бода
Тест је акредитован до 18.8.2017.

Секција опште медицине
Интензивирање инсулинске терапије у типу 2 дијабетес
Аутор: проф. др Небојша Лалић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Александра Јотић
Акредитовано А-1-2241/16, за лекаре и фармацеуте, 2 бода
Тест је акредитован до 18.8.2017.

Одбор за КМЕ СЛД
"Мултипла склероза: савремене препоруке за дијагностику и лечење"
Аутор: проф. др Јелена Друловић, Асист.др Ирена Дујмовић Башурски
Акредитовано А-1-1026/17 за лекаре , 4 бода
Тест је акредитован до 3.3.2018.
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин