Електронски тестови

Напомена:Потврда коју аутоматски добијате када положите тест није правно ваљан документ. Потребан вам је СЕРТИФИКАТ-ПОТВРДА који можете преузети у Српском лекарском друштву или Вам се исти шаље на Вашу адресу.

УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПОТВРДЕ-СЕРТИФИКАТА ЈЕСТЕ ДА СТЕ ИЗМИРИЛИ ГОДИШЊУ ЧЛАНАРИНУ ЗА ДРУШТВО. УКОЛИКО НИСТЕ ЧЛАН СЛД-А, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УПЛАТИТЕ 2.000,00 ДИНАРА ЗА СВАКИ СЕРТИФИКАТ.

УПЛАТУ ИЗВРШИТИ НА Т.Р. 355-1009094-22 СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ТЕСТА И ДАТУМОМ ПОЛАГАЊА ( нпр 2245/1706062018)


Одбор за КЕ СЛД
"Колоректални карцином – питања из праксе"
Аутор: Асист. др Миљан Ћеранић
Акредитовано за лекаре, 2 бода
Тест је акредитован до 18.11.2018.

Одбор за КЕ СЛД
"О карциному бронха кроз приказ болесника"
Аутор: Асист. др Бојан Зарић
Акредитовано за лекаре, 3 бода
Тест је акредитован до 18.11.2018.

Одбор за КЕ СЛД
"Хронична лимфоцитна леукемија – основно о епидемиологији, клиничкој слици, дијагностици и лечењу"
Аутори: Асист. др Дарко Антић и Др Војин Вуковић
Акредитовано за лекаре, 3 бода
Тест је акредитован до 18.11.2018.

Секција опште медицине
Увођење инсулинске терапије у типу 2 дијабетеса
Аутор: проф. др Небојша Лалић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Александра Јотић
Акредитовано А-1-2248/17, за лекаре, стоматологе  и фармацеуте, 2 бода
Тест је акредитован до 18.8.2018.

Секција опште медицине
Примена ГЛП-1 рецептор агониста (РА) у типу 2 дијабетеса
Аутор: проф. др Небојша Лалић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Александра Јотић
Акредитовано A-1-2249/17, за лекаре, стоматологе и фармацеуте, 2 бода
Тест је акредитован до 18.8.2018.

Секција опште медицине
Интензивирање инсулинске терапије у типу 2 дијабетес
Аутор: проф. др Небојша Лалић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Александра Јотић
Акредитовано А-1-А-1-2250/17, за лекаре, стоматологе и фармацеуте, 2 бода
Тест је акредитован до 18.8.2018.

icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин