Електронски тестови

Напомена:Потврда коју аутоматски добијате када положите тест није правно ваљан документ. Потребан вам је СЕРТИФИКАТ-ПОТВРДА који можете преузети у Српском лекарском друштву или Вам се исти шаље на Вашу адресу.

УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПОТВРДЕ-СЕРТИФИКАТА ЈЕСТЕ ДА СТЕ ИЗМИРИЛИ ГОДИШЊУ ЧЛАНАРИНУ ЗА ДРУШТВО. УКОЛИКО НИСТЕ ЧЛАН СЛД-А, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УПЛАТИТЕ 2.000,00 ДИНАРА ЗА СВАКИ СЕРТИФИКАТ.

УПЛАТУ ИЗВРШИТИ НА Т.Р. 355-1009094-22 СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ АКРЕДИТАЦИЈЕ ТЕСТА И ДАТУМОМ ПОЛАГАЊА ( нпр 2245/1706062018)Интерсекцијски одбор за меланом
''Превенција и фактори ризика за настанак малигних тумора коже''
Аутори: проф. др Жељко Мијушковић, асист. др Татјана Рош
Акредитован А-1-886/19, са 3 бода, само за лекаре
Тест је акредитован до 4.3.2020.


Одбор за КЕ
''Преоперативна терапија карцинома дојке''
Аутор прим. др сц. мед. Љиљана Стаматовић
Акредитоано А-1-887/19 са 2 бода само  за лекаре
Тест је акредитован до 4.3.2020.

icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин