Електронски тестови

Напомена:Потврда коју аутоматски добијате када положите тест није правно ваљан документ. Потребан вам је СЕРТИФИКАТ-ПОТВРДА који можете преузети у Српском лекарском друштву или Вам се исти шаље на Вашу адресу.

УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПОТВРДЕ-СЕРТИФИКАТА ЈЕСТЕ ДА СТЕ ИЗМИРИЛИ ГОДИШЊУ ЧЛАНАРИНУ ЗА ДРУШТВО. УКОЛИКО НИСТЕ ЧЛАН СЛД-А, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УПЛАТИТЕ 2.000,00 ДИНАРА ЗА СВАКИ СЕРТИФИКАТ.

Уплату извршити на т.р. 325-9500600040175-96 са позивом на број акредитације теста и датумом полагања, нпр 1816/25022021

 

Секција опште медицине
Утицај ране дијагнозе и савремене терапије хроничних артритиса на радну продуктивност и квалитет живота оболелих
Аутори: прим. др Мирјана Лапчевић и доц. др Предраг Остојић
Акредитовано: А-1-383/22 са 5 бодова за лекаре, стоматологе и мед. сестре и техничаре
Тест важи до 7.3 2023

 

Секција за клиничку фармакологију
Добра клиничка пракса у клиничким испитивањима
Аутори: прим. др Драгана Маца Кастратовић, проф. др Викторија Драгојевић Симић, проф. др Александар Рашковић, проф. др Слободан Јанковић
Акредитовано: А-1174/21, са 4 бода за лекаре, стоматологе, биохемичаре, мед.сестре и техничаре
Тест важи до 16.8.2022

 

Секција за патологију
Индивидуални приступ лечења карцинома на основу молекуларног профила пацијента
Аутори: др сци. мед. Сања Ћировић, нсав др сци. мед. др Радмила Јанковић
Акредитовано: А-1-1692/21 са 5 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте, молекуларне биологе
Тест важи до 18.11.2022.

 

Секција за радиотерапију
Тест из радијационе онкологије - радиотерапије
прим. др асист. Јелена Бокун, асист. др Душанка Тешановић, др Предраг Петрашиновић, доц. др Татјана Арсенијевић, доц. др Сузана Стојановић Рундић
A-1-1691/21, са 5 бодова за лекаре и мед.сестре и техничаре
Тест важи до 15.11.2022.

 

Секција за социјалну медицину
Здравствена технологија и регулатива социјално медицинских аспеката
Аутори: др Наташа Росић, асист. др сци. мед. др Јована Тодоровић, др сци. мед. др Оливера Нинковић Мрђеновачки
Акредитовано: А-1-1682/21 са 2 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте,биохемичаре и здравствене техничаре
Тест важи до 18.11.2022.

 

Секција за социјалну медицину
Здравствено стање адолесцената
Аутори: др Наташа Росић, асист. др сци. мед. др Јована Тодоровић
Акредитовано: А-1-1683/21 са 2 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте,биохемичаре и здравствене техничаре
Тест важи до 18.11.2022.

 

Секција за социјалну медицину
Здравственa писменост и информациони системи
Аутори: др Наташа Росић
Акредитовано: А-1-1684/21 са 3 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте,биохемичаре и здравствене техничаре
Тест важи до 18.11.2022.

 

Секција за социјалну медицину
Унапређење скрининг програма за најучесталије малигне болести у Републици Србији
Аутори: доц. др Верица Јовановић, др сци. мед. др Оливера Нинковић Мрђеновачки, др Наташа Росић
Акредитовано: А-1-1687/21 са 2 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре
Тест важи до 18.11.2022.

 

Секција за социјалну медицину
Организација рада и задовољство запослених у здравственим установама
Аутори: асист. др сци. мед. др Стефан Мандић Рајчевић, др Наташа Росић
Акредитовано:А-1-1688/21 са 3 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте,биохемичаре и здравствене техничаре
Тест важи до 18.11.2022.

 

Секција за социјалну медицину
Утицај пушења на здравље
Аутори: др Александар Стевановић, др сци. мед. др Оливера Нинковић Мрђеновачки
Акредитовано:А-1-1689/21 са 2 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте,биохемичаре и здравствене техничаре
Тест важи до 18.11.2022.

 

Подружница Ужице
Дечја хирургија - Савремени аспекти збрињавања трауме у прехоспиталним условима
Аутори:прим. др Биљана Томић
Акредитовано: А-1-1685/21 са 5 бодова за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре
Тест важи до 28.12.2022.

 

Подружница Ужице
Развој и достигнућа из области неурологије и неурорадиологије
Акредитовано: А-1-1686/21 са 5 бодова за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре
Тест важи до 28.12.2022.

 

Подружница Ћуприја
Улога и место свемирске медицине у савременој медицине Србије: пут ка будућности
Аутор:др Христос Алексопулус
Акредитовано: А-1-384/22 са 2 за лекаре
Тест важи до 7.3.2023.

 

Патолошка секција
Фузије и конфузије: Улога фузија у лечењу карцинома плућа и других солидних тумора
Аутори: др Сања Ћировић, НСав.др Радмила Јанковић
Акредитовано:А-1-385/22 са 5 бодова, за лекаре и фармацеуте
Тест важи до 7.3.2023.

 

Педијатријска секција
Новине у дијагностици и лечењу уринарних инфекција у деце
Аутори: Проф. др Мирјана Костић
Акредитовано:А-1-1039/22 са 2 бода за лекаре
Тест важи до  9.5.2023.
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин