Електронски тестови

Напомена:Потврда коју аутоматски добијате када положите тест није правно ваљан документ. Потребан вам је СЕРТИФИКАТ-ПОТВРДА који можете преузети у Српском лекарском друштву или Вам се исти шаље на Вашу адресу.

УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПОТВРДЕ-СЕРТИФИКАТА ЈЕСТЕ ДА СТЕ ИЗМИРИЛИ ГОДИШЊУ ЧЛАНАРИНУ ЗА ДРУШТВО. УКОЛИКО НИСТЕ ЧЛАН СЛД-А, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УПЛАТИТЕ 2.000,00 ДИНАРА ЗА СВАКИ СЕРТИФИКАТ.

Уплату извршити на т.р. 325-9500600040175-96 са позивом на број акредитације теста и датумом полагања, нпр 1816/25022021

 

Академија медицинских наука СЛД
Превенција напредовања бубрежних болести и улога кетоаналога
Аутор: проф. др Нада Димковић
Акредитовано: А-1-1816/20 сa 5 бодова за лекаре
Тест је акредитован до 16.11.2021.

 

Академија медицинских наука СЛД
Лечења анемије бубрежног порекла код хроничних бубрежних болесника у предијализним стадијумима
Аутор: проф. др Нада Димковић
Акредитовано: А-1-1519/20 са 3 бода за лекаре
Тест је акредитован до 17.8.2021.

 

Одбор за КЕ СЛД
Како на време препознати и лечити Анкилозирајући спондилитис?
Аутор: доц.др Горица Ристић
Акредитовано:А-1-1813/20 за лекаре са 2 бодова
Тест је акредитован до 16.11.2021.

 

Одбор за КЕ СЛД
Терапија карцинома плућа, нови терапијски аспекти и збрињавање нежељених дејстава терапије
Аутори: мр сц. мед. др Наталија Самарџић, мр сц. мед. др Марта Велиновић
Акредитовано: А-1-1812/20 са 5 бодова за лекаре
Тест је акредитован до 6.11.2021.

 

Секција опште медицине
ПРЕВЕНЦИЈА, РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПОТРЕБЕ СУПЛЕМЕНТАЦИЈЕ КОД ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА Д
Аутори: др Гордана Младеновић Марковић, прим. др Драгана Трифуновић Балановић
Акредитовано: А-1- 333/21 са 4 бода за лекаре
Тест важи до 1.3.2022.

 

Секција опште медицине
ПРИСТУП ПАЦИЈЕНТУ СА ГЛАВОБОЉОМ У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ
Аутори: проф. др Светлана Симић, мр сц. мед. др Милоранка Петров Киурски
Акредитовано: А-1- 1523/20 са 5 бодова за лекаре
Тест важи до 17.8.2021.

 

Секција опште медицине
НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА
Аутор: прим. др сц. мед. др Сузана Станковић
Акредитовано: А-1-1524/20 са 5 бодова за лекаре, стоматологе, биохемичаре и медицинске сестре и техничаре
Тест важи до 17.8.2021.

 

Секција опште медицине
EФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ НАСПРАМ ЖИВОТА КАО НА ТРАЦИ ЗА ТРЧАЊЕ
Аутор: прим. др сц. мед. др Златка Марков
Акредитовано: А -1-1525/20 са 5 бодоза за лекаре, фармацеуте, стоматологе и биохемичаре
Тест важи до 17.8.2021.

 

Секција опште медицине
УЛОГА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ПРЕВЕНЦИЈИ, ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ ДИЈАБЕТЕСНОГ СТОПАЛА
Аутор: прим. др Мирјана Лапчевић
Акредитовано: А-1-1814/20 са 5 бодова за лекаре, мед.сестре итехничаре
Тест важи до 16.11.2021

 

Секција опште медицине
УТИЦАЈ РАНЕ ДИЈАГНОЗЕ И САВРЕМЕНЕ ТЕРАПИЈЕ ХРОНИЧНИХ АРТРИТИСА НА РАДНУ ПРОДУКТИВНОСТ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОБОЛЕЛИХ
Аутори: прим. др Мирјана Лапчевић и доц.др Предраг Остојић
Акредитовано: А-1-1815/20 са 5 бодова за лекаре медицинске сестре и техничаре
Тест важи до 16.11.2021

 

Секција опште медицине
Ванболнички стечене пнеумоније - дијагностика и терапија у општој медицини
Аутор: мр сц. мед. др Милоранка Петров Киурски
Акредитовано: А-1-929/21 са 5 бодова за лекаре
Тест важи до 15.5 2022

 

Секција ургентне медицине
БРЗО ТУМАЧЕЊЕ ЕКГ-а И ЕКГ – МОНИТОРИНГ
Аутор: доц. др Владимир Гајић и др Бојана Узелац
Акредитовано: А-1-1526/20 са 5 бода за лекаре и медицинске сестре и техничаре
Тест важи до 17.8.2021.

 

Секција ургентне медицине
Акутни коронарни синдром - прехоспитална дијагноза и терапија
Аутор: доц. др Владимир Гајић
Акредитовано: А-1-1520/20 са 5 бода за лекаре, медицинске сестре и техничаре,
Тест важи до 17.8.2021.

 

Секција ургентне медицине
Eлектрокардиографска дијагноза taхикардија уских комплекса
Аутор: др Бојана Узелац
Акредитовано: А-1-1818/20 са 5 бодова за лекаре
Тест важи до 16.11.2021.

 

Секција ургентне медицине
Eлекрокардиографска дијагноза taхикардија широких комплекса
Аутор: др Бојана Узелац
Акредитовано:  А-1-1817/20 са 5 бодова за лекаре
Тест важи до 16.11.2021.

 

Секција ургентне медицине
Прехоспитално збрињавање трауматолошких стања код деце
Аутор: доц. др Владимир Гајић
Акредитовано: А-1-1810/20 са 5 бодова за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техничаре
Тест важи до 16.11.2021.

 

Хематолошка секција
Значај супортивне терапије у превенцији и лечењу мукозитиса и бола, код хематолошких болесника
Аутори: проф. др Ана Видовић и НС др сц. мед. др Дијана Шефер
Акредитовано: А-1-1521/20 са 3 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и мед. сестре и техничаре
Тест важи до 17.8.2021.

 

Секција за социјалну медицину
Органозовани скрининг колоректалног карцинома
Аутор: доц. Др Верица Јовановић
Акредитовано: А-1-1819/20 са 3 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техничаре
Тест важи до 16.11.2021.

 

Секција за социјалну медицину
Органозовани скрининг рака дојке
Аутори: др Родољупка Радосављевић, доц. др Верица Јовановић
Акредитовано: А-1-1820/20 са 3 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техничаре
Тест важи до 16.11.2021.

 

Секција за социјалну медицину
Школа менаџмента у здравству и менаџмент здравственим установама
Аутори: доц. др Верица Јовановић, мр сци. мед. др Драгана Атанасијевић
Акредитовано: А-1-1821/20 са 4 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, здравствени сарадници
Тест важи до 16.11.2021.

 

Секција за патологију
Индивидуални приступ лечења карцинома на основу молекуларног профила пацијенат
Аутори: Др сц. мед. Сања Ћировић, НСав др сц. Радмила Јанковић
Акредитовано: А-1-1811/20 са 5 бодова за лекаре, фармацеуте, биохемичаре
Тест важи до 16.11.2021.
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин