Одржани скупови 2022
Секција ургентне медицине - XII КОНГРЕС УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
 • Место: Хотел Палисад, Златибор
 • Време: 25/09/2022,
Секција ургентне медицине - XII КОНГРЕС УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
 • Место: Хотел Палисад, Златибор
 • Време: 25/09/2022,
Секција ургентне медицине - XII КОНГРЕС УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
 • Место: Хотел Палисад, Златибор
 • Време: 25/09/2022,
 • Акредитовано под бројем: A-1-1352/22, број бодова за слушаоце 8, постер 9 , усмена 11, за лекаре и мед. сестре и техничаре
СЕКЦИЈА УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ - XII КОНГРЕС УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ СРБИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
 • Место: Хотел Палисад, Златибор
 • Време: 25/09/2022,
Педијатријска секција и Секција за дечју и превентивну стоматологију
 • Место: СЛД, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 24/09/2022, 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1336/22 са 4 бода за слушаоце, за лекаре, стоматологе и мед.сестре и техничаре
Дерматовенеролошка секција
 • Место: Амфитеатар анекса Медицинског факултета у Нишу, бул.З.Ђинђића бр 81, Ниш
 • Време: 23/09/2022, 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1320/22 са по 2 бода за слушаоце, за лекаре
Секија за трансфузиологију - Имунохематолошка претрансфузиона тестирања - актуелни ставови и дилеме
 • Место: Институт за трансфузиологију крви Србије, Светог Саве 39, Београд
 • Време: 23/09/2022, 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1357/22 са 6 бодова слушаоци, за лекаре и биохемичаре
Подружница Ужице, Ужички дани ''Судска медицина и судско-медицинско вештачење у пракси'' и ''Уролошко нефролошки дани''
 • Место: Општа болница Ужице
 • Време: 22/09/2022,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1331/22 и 1332/22, са по 4 бода сваки скуп, за лекаре, стоматологе, фармецеуте и биохемичаре
Секција опште медицине - Конференција опште медицине
 • Место: хотел Zepter, Врњачка Бања
 • Време: 22/09/2022, са почетком у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1337/22 и А-1-1338/22, за лекаре по 5 бодова за слушаоце
Радиолошка секција - Перспектива радиологије као мултидисциплинарне гране медицине и Српска радиологија кроз векове
 • Место: Тара, хотел Оморика
 • Време: 22/09/2022,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1343/22 и А-1-1344/22, сваки по 5 бодова за слушаоце, за лекaре, бесплатно за чланове

страна 1 od 8 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин