Одржани скупови 2021
Гинеколошкоакушерска секција - 64. Гинеколошко акушерска недеља
 • Време: 03/06/2021,
 • Акредитовано под бројем: Акредитовано А-1-928/26 са 8 бодова за слушаоце, за лекаре, биохемичаре и фармацеуте
Дерматовенеролошка секција
 • Време: 01/06/2021,
 • Акредитовано под бројем: А-1-331/21, са 2 бода за лекаре
Српско лекарско друштво - Симпозијум '' COVID 19- НАША ИСКУСТВА''
 • Време: 01/06/2021,
 • Акредитовано под бројем: A-1-924/21 са 4 бода слушаоци, за лекаре, биохемичаре, стоматологе и фармацеуте
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКЕ И МЕНТАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ COVID-19
 • Време: 28/05/2021, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-922/21 за лекаре, фармацеуте и стоматологе са 2 бода за учеснике
ISRAELI NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES
 • Време: 27/05/2021, у 18:00 сати
Секција за патологију - Примена ex tempore цитодијагностике у плућној патологији
 • Место: Webinar
 • Време: 27/05/2021, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-918/21; 3 бода за предаваче, 2 за учеснике
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – ДУГОРОЧНИ ЕФЕКТИ КОВИД-19 НА ЗДРАВЉЕ – ДОСАДАШЊА САЗНАЊА И НАЈНОВИЈА ИСТРАЖИВАЊА
 • Време: 13/05/2021, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: акредитација код Здравственог савета Србије у току
FEAM & EASAC JOINED WEBINAR - DECARBONISATION OF THE HEALTH SECTOR
 • Време: 10/05/2021, у 14:00 сати
Конкурс за награде за чланове Секције специјализаната, доктораната и младих лекара
 • Време: 15/04/2021,
Оториноларинголошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 15/04/2021, у 13:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-332/21 за лекаре са 2 бода за учеснике

страна 1 od 2 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин