Одржани скупови 2021
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Хотел ''Mona Plaza'', Цара Уроша 62-64, Београд
 • Време: 17/12/2021, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – ЖИВОТ СА COVID-19
 • Време: 13/12/2021,
 • Акредитовано под бројем: А-1-937/21 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре и доделио учесницима 4 бода.
Секција за клиничку фармакологију - XIII недеља болничке клиничке фармакологије
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 11/12/2021,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1170/21 за лекаре, стоматологије, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
Канцеролошка секција - 58. канцеролошка недеља
 • Место: хотел 'Crowne Plaza', Београд
 • Време: 08/12/2021,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1700/21 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техничари, 9 бодова слушаоци
Интерскецијски одбор за меланом - Меланом 2021- новине и изазови
 • Време: 07/12/2021,
КОНГРЕС ЛЕКАРА СРБИЈЕ
 • Место: Crowne Plaza, Београд
 • Време: 03/12/2021,
 • Акредитовано под бројем: А-1-925/21 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 8 бодова за учеснике
Секција за социјалну медицину - Четврти конгрес социјалне медицине Србије са међународним учешћем
 • Место: Београд
 • Време: 02/12/2021,
 • Акредитовано под бројем: A-1-1698/21,за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техничаре, 6 бодова слушаоци
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СЛД Водичи добре клиничке праксе у примарној здравственој заштити. Промоција водича „Главобоље у примарној здравственој заштити“
 • Место: Београд, Краљице Наталије 3
 • Време: 24/11/2021, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1197/21 за лекаре, стоматологе, биохемичаре и фармацеуте са 2 бода за учеснике
Интерсекцијски одбор за меланом - Школа меланома 2021
 • Време: 19/11/2021,
Канцеролошка секција
 • Место: Хотел "Crowne Plaza", Београд
 • Време: 08/11/2021,

страна 1 od 5 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин