Одржани скупови 2021
КОНГРЕС ЛЕКАРА СРБИЈЕ
 • Место: Crowne Plaza, Београд
 • Време: 03/12/2021,
 • Акредитовано под бројем: А-1-925/21 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 8 бодова за учеснике
Секција за социјалну медицину - Четврти конгрес социјалне медицине Србије са међународним учешћем
 • Место: Београд
 • Време: 02/12/2021,
 • Акредитовано под бројем: A-1-1698/21,за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техничаре, 6 бодова слушаоци
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СЛД Водичи добре клиничке праксе у примарној здравственој заштити. Промоција водича „Главобоље у примарној здравственој заштити“
 • Место: Београд, Краљице Наталије 3
 • Време: 24/11/2021, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1197/21 за лекаре, стоматологе, биохемичаре и фармацеуте са 2 бода за учеснике
Интерсекцијски одбор за меланом - Школа меланома 2021
 • Време: 19/11/2021,
Канцеролошка секција
 • Место: Хотел "Crowne Plaza", Београд
 • Време: 08/11/2021,
5. СИМПОЗИЈУМ РИНОЛОШКО-АЛЕРГОЛОШКОГ АКРИВА ОРЛ СЕКЦИЈЕ СЛД - ''ГЛАВОБОЉА КАО СИМПТОМ У РИНОЛОГИЈИ''
 • Место: Београд
 • Време: 05/11/2021,
 • Акредитовано под бројем: А-1-316/21, 5 бодова за лекаре
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – БОЛЕСТИ БУБРЕГА: РАЗЛИКЕ МЕЂУ ПОЛОВИМА
 • Време: 04/11/2021, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-315/21 за лекаре и биохемичаре са 4 бода за учеснике
Академија медицинских наука СЛД - Дан Једног здравља 2021 / One Health Day 2021
 • Време: 03/11/2021, у 9.30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1155/21 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, ветеринаре, биологе са 5 бода за учеснике
Секцијa за патологију - Новине у хистопатолошкој класификацији тумора, национални семинар
 • Место: Српско лекарско друштво, Београд
 • Време: 29/10/2021, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1181/21 са 6 поена за лекаре
46. Октобарски здравствени дани
 • Место: Крагујевац
 • Време: 28/10/2021,

страна 1 od 5 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин