Одржани скупови 2020
Секција за клиничку биохемију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џоржа Вашингтона 19
 • Време: 17/07/2020, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-711/20, за лекара и мед.сестре и техничаре
64. Гинеколошко акушерска недеља
 • Место: хотел "CROWNE PLAZA"
 • Време: 04/06/2020,
Секција за радиологију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/06/2020, А-1-768/20 са 4 бода слушаоци, за лекаре
Продужница Смедерево
 • Место: Свечана сала Опште болнице ''Свети Лука'', Смедерево
 • Време: 13/05/2020, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитован, 2 бода слушаоци
Академија медицинских наука - 'Индивидуални избори у светлу глобалних изазова и циљева одрживог развоја'', проф. др Марија Јевтић
 • Место: Webinar
 • Време: 11/05/2020, и 21/5/2020 у 17 часова
Продужница Смедерево
 • Место: Свечана сала Опште болнице ''Свети Лука'', Смедерево
 • Време: 29/04/2020, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитован, 2 бода слушаоци
Продужница Смедерево
 • Место: Свечана сала Опште болнице ''Свети Лука'', Смедерево
 • Време: 15/04/2020, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитован, 2 бода слушаоци
5.Симпозијум Ринолошко алерголошког актива ОРЛ секције - "Главобоља риногеног порекла – нови трендови у дијагностици и лечењу"
 • Место:
 • Време: 10/04/2020,
Национални конгрес Уролошке секције СЛД
 • Место: Kонгресни центaр Zepter у Врњачкој бањи
 • Време: 09/04/2020,
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитацијe
Секција за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола
 • Место: Војномедицинска академија, Црботравска 17, београд
 • Време: 03/04/2020,
 • Акредитовано под бројем: А-1-2805/19, А-1-2784/19, А-1-2827/19 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 7 бодова за учесникеза сваки програм посебно

страна 1 od 5 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2020. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин