Одржани скупови 2020
Микробиолошка секција
 • Место: Webinar
 • Време: 04/12/2020, у 13 часова
Секција специјализаната, докторанада и младих лекара
 • Место: Webinar
 • Време: 09/11/2020, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: НИЈЕ АКЕДИТОВАНО
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД са УДРУЖЕЊЕМ „ЈЕДНОГ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ“ организују симпозијум Дан једног здравља 2020 / One Health Day 2020
 • Место: online
 • Време: 03/11/2020,
Секција за патологију - Октобарски дани Крагујевац
 • Место: webinar
 • Време: 29/10/2020,
Секција опште медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа вашингтона 19, Београд
 • Време: 14/10/2020, са почетком у 14:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-759/20за лекаре и стоматологе са 4 бода за учеснике
Секција опште медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа вашингтона 19, Београд
 • Време: 13/10/2020, са почетком у 20 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-727/20 за лекаре, фармацеуте и стоматологе са 2 бода за учеснике
СЕКЦИЈА ЗА НУКЛАРНУ МЕДИЦИНУ
 • Место: Хотел Зира, Београд, Србија
 • Време: 01/10/2020,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1201/20 са 10 бодова за учеснике, за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и мед.сестре и техничаре
Секција за традиционалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џоржда Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/09/2020, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1532/20 са 2 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/09/2020,
 • Акредитовано под бројем: А-1-684/20 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 4 бода за учеснике
Секција за историју медицине - XI Конгрес историчара медицине ''800 година српске медицине''
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије
 • Време: 16/09/2020,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1506/20 са 8 бодова за учеснике, за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 6 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин