Одржани скупови 2019
Подружница Врање и Канцеролошка секција
 • Место: Позориште ''Бора Станковић'', Врање
 • Време: 17/01/2020,
 • Акредитовано под бројем: А 1-2810/19 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 5 бодова за учеснике
Академија медицинских наука - Симпозијум "ЧИСТ КАНАЛ КОРЕНА ЗУБА - ПРЕДУСЛОВ ЗА ЕНДОДОНТСКИ УСПЕХ"
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 17/01/2020,
 • Акредитовано под бројем: В-1-1300/19-II слушаоцима су додељена 4 бода
Педијатријска секција
 • Место: Институт за здравствену заштиту мајке и детета ''Др Вукан Чупић'', Радоја Дакића 6-8, Нови Београд
 • Време: 11/01/2020, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2777/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Хируршкa секцијa
 • Место: Хотел ”Crowne Plaza”, Владимира Поповића 10, Нови Београд
 • Време: 27/12/2019, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 2829/19, слушаоци 4 бода, за лекаре и здравствене техничаре
Секције за алергологију и имунологију
 • Место: Српско лекарско друштво, ул. Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 26/12/2019, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2814/19 за лекаре, биохемичаре и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/12/2019, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2235/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Микробиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/12/2019, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2693/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину. Др Суботића 6а, Београд
 • Време: 26/12/2019, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2811/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/12/2019, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2782/19 за лекаре, стоматологије, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода за учеснике
Секција за социјалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/12/2019, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2698/19 са 6 бодова за слушаоце за лекаре

страна 1 od 23 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин