Одржани скупови 2019
Секција ургентне медицине
 • Место: Подружница Суботица, улица Петефи Шандора 7
 • Време: 03/07/2019, године са почетком у 11 часова
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 27/06/2019, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-866/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за физиологију и патолошку физиологију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 27/06/2019, са почетком у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1421/19 и А-1-1420/19 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и стоматологе са 2 бода за учеснике
Секција дечјих ортопеда - Изборна скупштина
 • Место: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, Београд
 • Време: 27/06/2019, са почетком у 13 часова
Кардиолошка секција
 • Место: Амфитеатар Клинике за урологију КБЦ ''Др Драгиша Мишовић'', Хероја Милана Тепића 1, Београд
 • Време: 27/06/2019, са почетком у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1482/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6А, Београд
 • Време: 27/06/2019, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-852/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за физиологију и патолошку физиологију - Изборна скупштина
 • Место: Семинарска сала Института за патолошку физиологију, др Суботића 9, Београд.
 • Време: 21/06/2019, са почетком у 13 часова
Гастроентеролошка секција
 • Место: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 20/06/2019, са почетком у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-865/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за патологију и Дерматовенеролошка секција - Тема: "Клиничка, дерматоскопска, хистопатолошка корелација кератиноцитних и меланоцитних тумора коже, доц. др Јелена Стојковић Филиповић, доц. др Мартина Босић"
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 18/06/2019, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-810/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Кардиолошка секција - Изборна Скупштина
 • Место: Српско лекарско друштво, Београд, Џорџа Вашингтона 19
 • Време: 18/06/2019, у 13 часова

страна 1 od 13 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин