Одржани скупови 2018
Секција за алергологију и клиничку имунологију
 • Место: КБЦ "Dr Dragiša Mišović", Хероја Милана Тепића 1
 • Време: 26/04/2018, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-943/18, за лекаре, биохемичаре, здравствене техничаре и медицинске сестре, слушаоци 2 бода
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Др Суботића 6а, Београд
 • Време: 26/04/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-950/18 за лекаре и здравствене техничаре
Кардиолошка секција
 • Место: Институт за рехабилитацију Сокобањска 17, амфитеатар први спрат
 • Време: 26/04/2018, у 13.00 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-925/18, за лекаре, 6 бодова слушаоци
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/04/2018, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
Интерсекцијски одбор за реанимацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/04/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2760/17, са 2 бода за слушаоце, за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техничаре.
Секција за традиционалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 23/04/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1000/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре
Интерсекцијски одбор за реанимацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 21/04/2018, у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2771/17, са 6 бодова за слушаоце, за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестере и техничаре.
Педијатријскa секцијa
 • Место: Рибарскa Бањa (Конгресна сала Специјалне болнице "Рибарска Бања")
 • Време: 21/04/2018, у 11.00 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-971/18 за лекаре, два бода учесници
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ЕДУКАЦИЈЕ У ХОМЕОПАТИЈИ I – VIII – ГЕНЕРАЦИЈА 2018/2019.
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 21/04/2018, у 16 часова
Хируршка секција
 • Место: Хотел "LUX – Salaš", Зајечар
 • Време: 20/04/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-907/18 са 4 бодава за лекаре, мед.сестре и техничаре

страна 1 od 9 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин