Одржани скупови 2018
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 27/12/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2244/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 1-3, Београд
 • Време: 27/12/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2879/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода за учеснике
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Др Суботића 6А, Београд
 • Време: 27/12/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2242/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за традиционалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/12/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-2873/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре. Broj bodova 2
Педијатријска секција
 • Место: Амфитеатар Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд
 • Време: 22/12/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2877/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за алергологију и Клиничку имунологију
 • Место: Хотел М, Булевар ослобођења 56а, Београд
 • Време: 21/12/2018, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2856/18 за лекаре, биохемичаре и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Секција за медицину рада
 • Место: Хотел "BW", Булевар ослобођења 56а, Београд
 • Време: 21/12/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2887/18 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода за учеснике
Секција за патологију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 21/12/2018, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2239/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Хируршка секција - ''Међународни симпозијум у Београду 2018.''
 • Место: Хотел "Crowne Plaza", Нови Београд
 • Време: 21/12/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2898/18, слушаоци 6 бодова, за лекаре и мед. сестре
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 20/12/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2254/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода за учеснике

страна 1 od 26 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин