Одржани скупови 2018
Секција за акупунктуру
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 12/07/2018, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: Скуп није акредитован
Интерсекцијски одбор за кардиопулмоналну за реанимацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 06/07/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1681/18 за лекаре и здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
Интерсекцијски одбор за кардиопулмоналну за реанимацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 05/07/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1682/18 за лекаре и здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
Интерсекцијски одбор за кардиопулмоналну за реанимацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/07/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2760/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, здравствене техничаре са 2 бодова за учеснике
Академија медицинских наука и Друштво лекара Војводине - Семинар "Медицински и етички аспекти савремене науке и технологије"
 • Место: Огранак САНУ, Пашићева 6, Нови Сад
 • Време: 03/07/2018, у 9:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-934/18 за лекаре, биохемичаре и фармацеуте. Слушаоцима је додељено 6 бодова.
Интерсекцијски одбор за кардиопулмоналну за реанимацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 03/07/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2771/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
Секција за радиолошку дијагностику
 • Место: Институт за онкологију и радиологију Србије, Пастерова 14, Београд
 • Време: 03/07/2018,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1665/15 за лекаре са 5 бодова за учеснике
Педијатрисјка секција
 • Место: Етно село Станишић, Бјељина
 • Време: 30/06/2018, у 12:30 часова
 • Акредитовано под бројем: Акредитовано од стране Здравственог савета Републике Српске
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/06/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1605/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Др Суботића 6а, Београд
 • Време: 28/06/2018, у 13 часова

страна 1 od 16 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин