Одржани скупови 2018
Нефролошка секција
 • Место: Bianca Event Center, Пирот
 • Време: 15/12/2018, у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2911 за лекаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике
Гинеколошко-акушерска секција - Симпозијум ''Лапароскопска хирургија у гинеколошкој малигној патологији - реалности и ограничења''
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 14/12/2018, у 13:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2890/18, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре, 5 бода учесници
Одбор за КМЕ и Секција за хистологију и ембриологију
 • Место: Медицински факултет у Новом Саду
 • Време: 13/12/2018, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2874/18 за лекаре и стоматологе са 2 бода за учеснике
Секција за психотерапију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 13/12/2018, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2267/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 13/12/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2880/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода за учеснике
Нефролошка секција
 • Место: ПД "Кум 1", Немањина 11, Пожаревац
 • Време: 07/12/2018, у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2201/18 за лекаре са 4 бода за учеснике
Гастроентеролошка секција
 • Место: Амфитеатар КБЦ "Бежанијска коса"
 • Време: 07/12/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2871/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Уролошка секција
 • Место: Свечана сала Универзитета у Нишу
 • Време: 07/12/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2897/18 за лекаре и здравствене техничаре са 4 бода за учеснике
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/11/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2243/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/11/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2881/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре 2 бода учесници

страна 1 od 25 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин