Одржани скупови 2018
Педијатријска секција
 • Место: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 23/02/2019, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2875/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција опште медицине - "Прикључи се задњи је воз - уочи рано (значај изабраног лекара и грађана за рану дијагнозу и успешност лечења запаљеног артритиса)"
 • Место: Дом здравља Смедерево
 • Време: 21/02/2019, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-1664/18, са 6 бодова за слушаоце
Секција опште медицине - "Карика у ланцу Burn-out Sy"
 • Место: ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић", Лазаревац
 • Време: 14/02/2019, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-1019/18, слушаоци 2 бода, за лекаре
Секција опште медицине - "Етика у ординацији изабраног доктора"
 • Место: ДЗ "Др Ђорђе Ковачевић", Лазаревац
 • Време: 14/02/2019, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1018/18, слушаоци 2 бода, за лекаре
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 13/02/2019, у 19 часова
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3/II
 • Време: 31/01/2019, у 14 часова
Јануарски састанак Кардиолошке секције
 • Место: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд
 • Време: 31/01/2019, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2894/18 са 4 бода за учеснике и 8 бодова за предаваче
Епидемиолошка секција - Отказује се састанак због болести предавача
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/01/2019, у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-2867/18 за лекаре и стоматологе са 2 бода за учеснике
Педијатријска секција
 • Место: Aмфитеатaр Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије ''Др Вукан Чупић'', Радоја Дакића 8, Нови Београд
 • Време: 26/01/2019, у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-2878/18, за учеснике 2 бода, за лекаре
Секција опште медицине
 • Место: Дом здравља Земун
 • Време: 12/01/2019, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1664/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике

страна 1 od 27 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин