Одржани скупови 2018
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 14/02/2018, у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
Академија медицинских наука - Улога депуринизованог млека у превенцији развоја хроничних обољења
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 09/02/2018, у 13 часова
Микробиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 30/01/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2197/17 за лекаре
Епидемиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 30/01/2018, са почетком у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2191/17 за лекаре и здраствене техничаре
Микробиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 30/01/2018, у 13 сати
 • Акредитовано под бројем: А-1-2197/17
Кардиолошка секција - Симпозијум "Нове препоруке у свакодневној клиничкој пракси''
 • Место: Народна библиотека, Скерлићева 1 Београд
 • Време: 25/01/2018,
 • Акредитовано под бројем: A-1-2713/17, за лекаре , 4 бода слушаоци
Секција за психотерапију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/01/2018, са почетком у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2719/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, здравствене техничаре
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/01/2018, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2752/17 за лекаре
Гинеколошка секција
 • Место: у седишту компаније Валеант, Батајнички друм бр. 5a, Земун, Београд
 • Време: 25/01/2018, са почетком у 14 часова
Педијатријска секција
 • Место: Институт за здравстену заштиту мајке и детета Србије ''Др Вукан Чупић'', Нови Београд, Радоја Дакића 8
 • Време: 20/01/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2756/17

страна 1 od 2 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин