Одржани скупови 2018
Секција за традиционалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 23/10/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
Секција за историју медицине
 • Место: Општа болница Аранђеловац
 • Време: 23/10/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-957/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода за учеснике
Секција опште медицине
 • Место: Дом здравља Крушевац
 • Време: 16/10/2018, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1664/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
Подружница Зајечар - Пети симпозијум "Медицина у уметности"
 • Место: Дом здравља Зајечар
 • Време: 12/10/2018,
 • Акредитовано под бројем: А-1-2212/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 4 бода за учеснике
Гинеколошкоакушерска секција
 • Место: Туристичко насеље Емров рај, Новопазарска Бања, Нови Пазар
 • Време: 12/10/2018, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2225/18, 5 бодова за слушаоце, за лекаре и мед.сестре
Rhinoplasty video simposium
 • Место: Хотел, "Radiosson Blu Old Mill"
 • Време: 11/10/2018,
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Др Суботића 6а, Београд
 • Време: 11/10/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1623/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 10/10/2018, у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1607/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте са 2 бода за учеснике
Секција за физикалну медицину и рехабилитацију - Конгрес "5. Master Class - Третман бола у спорту од замора до спортских повреда"
 • Место: Београд, Сава Центар
 • Време: 05/10/2018,
 • Акредитовано под бројем: A-1-2208/18 са 6 бода за слушаоце, за лекаре, фармацеуте и физиотерапеуте
Академија медицнских наука - Гастроинтестиналне и хепатолошке компликације код болесника са хроничним болестима бубрега
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 05/10/2018, Почетак у 8:00 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2200/18 - за лекаре, фармацеуте и биохемичаре, слушаоцима је додељено 6 бодова

страна 1 od 20 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин