Одржани скупови 2018
Интерсекцијски одбор за кардиопулмоналну за реанимацију
 • Место: Дом здравља Крушевац
 • Време: 17/06/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1681/18 за лекаре и здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
Секција за оралну хирургију и Секција за оралну имплантологију
 • Место: Хотел "Izvor", Аранђеловац
 • Време: 16/06/2018,
 • Акредитовано под бројем: В-1182/18-ИИ и В-1183/18-ИИ за стоматологе са 6 бодова за учеснике
Интерсекцијски одбор за кардиопулмоналну за реанимацију
 • Место: Дом здравља Александровац
 • Време: 16/06/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1682/18 за лекаре и здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
Гастроентеролошка секција
 • Место: Конгресно-рекреативни центар Видиковац, Лединци, Самарски пут бб, Нови Сад
 • Време: 15/06/2018, у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1646/18 за лекаре
Секција за историју медицине
 • Место: Дом здравља Прибој
 • Време: 15/06/2018, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-969/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода
Секција за историју медицине
 • Место: Мала сала Коларчеве задужбине, Студентски трг 5, Београд
 • Време: 15/06/2018, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1632/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 2 бода
Интерсекцијски одбор за кардиопулмоналну за реанимацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 14/06/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2771/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 13/06/2018, у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1602/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте са 2 бода за учеснике
Академија медицинских наука - Симпозијум "40 година неуросонологије клинике за неурологију у Новом Саду"
 • Место: Хотел Дунав, Дунавска 5 у Сремским Карловцима
 • Време: 09/06/2018, у 13:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 1657/18 за лекаре. Слушаоцима су додељена 4 бода.
Уролошка секција
 • Место: Сала Народног позоришта, Лесковац
 • Време: 08/06/2018, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-917/18 за лекаре и здравствене техничаре . Учесници 5 бодова

страна 1 od 14 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин