Одржани скупови 2017
Педијатријска секција
 • Место: Хотел ''Слобода'', Шабац
 • Време: 01/07/2017, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1584/17 за лекаре
Академија медицинских наука - Да ли су антипсихотици друге генерације испунили очекивања?
 • Место: Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/06/2017, са почетком од 8:45
 • Акредитовано под бројем: А-1- 1541/17 за лекаре, фармацеуте и психологе
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/06/2017, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1576/17 за лекаре
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Др Суботића 6a, Београд
 • Време: 29/06/2017, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1604/17 за лекаре и биохемичаре
Академија медицинских наука - Мултидисциплинарни приступ рехабилитацији у стоматологији
 • Место: сала Клинике за стоматологију ВМА (V спрат), Црнотравска 17, Београд
 • Време: 28/06/2017, од 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1540/17 за стоматологе и стоматолошке сестре
Микробиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво ,Београд, Џорџа Вашингтона 19
 • Време: 27/06/2017, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1574/17
Секција за оралну хирургију и Секција за оралну имплантологију
 • Место: Аранђеловац хотел Извор
 • Време: 17/06/2017,
 • Акредитовано под бројем: В-1037/17-II, са 4 бода за слушаоце, за стоматологе
Гастроентеролошка секција
 • Место: Просторије винарије ''Ердевик'', Ердевик
 • Време: 16/06/2017, са почетком у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1591/17 за лекаре
Хируршка секција СЛД и Асоцијације хирурга Републике Српске, Универзитетске болнице и Медицинског Факултета - 10. јубиларни симпозијум хирурга Србије и Републике Српске са међународним учешћем: " Дани хирургије"
 • Место: Фоча
 • Време: 15/06/2017,
 • Акредитовано под бројем: није акредитовано
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 14/06/2017, са почетком у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1569/17 за лекаре, стоматологе и фармацеуте

страна 1 od 12 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин