Одржани скупови 2017
Секција за цитологију и цитодијагностику
 • Место: Хотел ''Relex', Ковачица
 • Време: 20/10/2017, са почетком у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2176/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Секција за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Место: Институт за рехабилитацију-Селтерс, Младеновац
 • Време: 20/10/2017, са почетком у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2242/17 за лекаре, биохемичаре, здравствене техничаре, физиотерапеуте
Секција за клиничку и примењену анатомију
 • Место: Медицински факултет у Нишу, сала 164, III спрат
 • Време: 20/10/2017, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2179/17 за лекаре
Подружница Крагујевац
 • Место: Хотел 'Kragujevac', Крагујевац
 • Време: 19/10/2017,
 • Акредитовано под бројем: А-1-1535/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 19/10/2017, са почетком у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: није акредитованo
Хируршка секција
 • Место: Дворана Културног центра, Панчево
 • Време: 19/10/2017, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2164/17 за лекаре и здравствене техничаре
Секција за физиологију и патолошку физиологију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 16/10/2017, са почетком у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1572/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Секција ургентне медицине - "Траума курс"
 • Место: Нови Пазар
 • Време: 14/10/2017, са почетком у 8:00 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1065/17 слушаоци 6 бодова
Симпозијум физикалне медицине
 • Место: Сава Центар, Београд
 • Време: 14/10/2017, са почетком од 8:00
 • Акредитовано под бројем: A-1-2163/17 за лекаре, физиотерапеуте, 4 бода слушаоци
Секција за алергологију и клиничку имунологију
 • Место: ''OMNI' центар, Ваљево
 • Време: 13/10/2017, са почетком у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2228/17 и А-1-2229/17 за лекаре, биохемичаре и фармацеуте

страна 1 od 16 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин