Одржани скупови 2017
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 14/12/2017, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2739/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 13/12/2017, у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
Педијатријска секција - Актив за интензивну негу и терапију у педијатрији
 • Место: Институт за неонатологију, Краља Милутина 61, Београд
 • Време: 13/12/2017, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2759/17 за лекаре и биохемичаре
Секција за историју медицине
 • Место: Задужбина Илије М. Коларца, Струдентски трг 5, Београд
 • Време: 08/12/2017, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2738/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Гастроентеролошка секција
 • Место: КБЦ Земун, Вукова 9, Земун
 • Време: 08/12/2017, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2747/17 за лекаре
Секција за трансфузиологију
 • Место: Галерија Павла Бељанског, Трг Галерија 1, Нови Сад
 • Време: 08/12/2017, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1553/17 за лекаре
Секција за патологију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 07/12/2017, са почетком у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2237/17 за лекаре
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа вашингтона 19, Београд
 • Време: 07/12/2017, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2737/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Секција за акупунктуру и Актив за квантну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 05/12/2017, са почетком у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1579/17 за лекаре, стоматологе и фармацеуте
Академија медицинских наука - Микрохирургија средњег и унутрашњег ува
 • Место: Клиникa за болести ува, грла и носа, Клинички центар Војводине, Нови Сад
 • Време: 04/12/2017, у 8 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 2767/17 за лекаре и медицинске сестре. Предавачима је додељено 12, слушаоцима 6 бодова.

страна 1 od 21 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин