Одржани скупови 2017
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/12/2017, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2751/17 за лекаре
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Др Суботића 6А, Београд
 • Време: 28/12/2017, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2746/17 за лекаре и биохемичаре
Кардиолошка секција
 • Место: Војномедицинска академија
 • Време: 28/12/2017, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: Није акредитовано
Секције за инфективне болести и Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3
 • Време: 27/12/2017, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
Педијатријска секција
 • Место: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, Београд
 • Време: 23/12/2017, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2755/17 за лекаре
Геријатријска секција
 • Место: КБЦ Звездара-велика сала, Димитија Туцовића 161, Београд
 • Време: 22/12/2017, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2770/17 за лекаре
Секција за медицину рада
 • Место: "Hotel Best Western", Булевар ослобођења 56а, Београд
 • Време: 22/12/2017, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2750/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Хируршка секција
 • Место: Дом војске Србије, Браће Југовића 19, Београд
 • Време: 22/12/2017, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2700/17 за лекаре и здравствене техничаре
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 21/12/2017, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2743/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Секција за психотерапију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 21/12/2017, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-2718/17 за лекаре, фармацеуте, стоматологе, биохемичаре и здравствене техничаре

страна 1 od 22 | следећа >icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин