Одржани скупови 2016
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/12/2016, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2969/16 за лекаре
Децембарски састанак кардиолошке секције
 • Место: Војномедицинска академија, ВМА, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 29/12/2016, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-2999/16
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Др Суботића, 6А, Београд
 • Време: 28/12/2016, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2957/16 за лекаре и биохемичаре
Заједнички састанак Секције за историју медицине и Секције за инфективне болести СЛД
 • Место: Краљице Наталије 1-3
 • Време: 27/12/2016, од 13.00 до 15.00 часова
 • Акредитовано под бројем: 274/А-1-2965/16
Педијатријска секција
 • Место: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, Београд
 • Време: 24/12/2016, са почетком у 10:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2961/16 за лекаре
Секције за медицину рада
 • Место: Хотел ''БW'', Булевар ослобођења 56а, Београд
 • Време: 23/12/2016, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2997/16 за лекаре
Гинеколошкоакушерска секција
 • Место: КБЦ Земун, Вукова 9, Земун
 • Време: 22/12/2016, у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2277/16 за лекаре, гинекологе
Добротворни концерт у организацији Српског лекарског друштва
 • Место: Народно позориште
 • Време: 16/12/2016, у 19.00 часова
Симпозијум ТУМОРИ УВА И ТЕМПОРАЛНЕ КОСТИ
 • Место: Хотел М, Булевар Ослобођења 56а, Београд
 • Време: 16/12/2016, са почетком у 8:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-2943/16
Секција за алергологију и клиничку имунологију
 • Место: Хотел ''Москва'', Теразије 20, Београд
 • Време: 15/12/2016, у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2983/16 за лекаре, биохмичаре и фармацеуте

страна 1 od 21 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин