Одржани скупови 2011
Курс дисекције темпоралне кости
 • Место: Нови Сад
 • Време: 08/12/2011,
Свечаност поводом 65 година рада секције
 • Место: у Позоришту на Теразијама
 • Време: 03/12/2011, y 19h
ДЕЦЕМБАРСКИ САСТАНАК ОРЛ СЕКЦИЈЕ
 • Место: КБЦ Земун, Свечана сала
 • Време: 02/12/2011,
Скупштина ОРЛ секције
 • Место: Хотел М Београд
 • Време: 06/10/2011,
51. ОРЛ НЕДЕЉА
 • Место: Хотел М, Београд
 • Време: 06/10/2011,
ПРВИ СИМПОЗИЈУМ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈЕ: НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЛЕЧЕЊУ ОШТЕЋЕЊА СЛУХА КОД ДЕЦЕ - ИМПЛАНТАЦИЈА БАХА АПАРАТА
 • Место: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
 • Време: 17/06/2011,
Јунски састанак ОРЛ секције
 • Место: Свечанa салa ДЛВ-СЛД, Васе Стајића 9, Нови Сад
 • Време: 10/06/2011,
ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ о I КОНГРЕСУ И XV СИМПОЗИЈУМУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
 • Место: Бања Лука
 • Време: 03/06/2011,
I Конгрес и XV Симпозијум оториноларинголога Републике Српске
 • Место: Бања Лука
 • Време: 03/06/2011,
Акредитовани едукативни курс '' LARINGOFARINGEALNI REFLUKUS''
 • Место: Завод за фармацију Медицинског факултета, Нови сад
 • Време: 21/05/2011,

страна 1 od 2 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин