Одржани скупови 2009
Састанак секције
 • Место: СЛД ЏорџаВашингтона 19
 • Време: 23/12/2009, са почетком у 19 h
 • Акредитовано под бројем: није акредитовано
НЕДЕЉА БОЛНИЧКЕ КЛИНИЧКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/11/2009,
49. ОРЛ НЕДЕЉА
 • Место: у Свечаној сали Скуштине опшитне Стари Град, Македонска улица бр.42, Београд
 • Време: 05/11/2009,
Састанак актива за клиничку фамакологију ДЛВ-а и секције за клиничку фармакологију СЛД-а
 • Место: Медицински факултет, Нови Сад
 • Време: 30/10/2009, у 13 часова
ОСНОВНИ КУРС
 • Место: МЕЂУНАРОДНА ШКОЛА КВАНТНЕ МЕДИЦИНЕ
 • Време: 25/09/2009,
Састанак Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва
 • Место: Медцински факултет, Ниш
 • Време: 25/09/2009, у 15 часова
BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) – ИМПЛАНТ ЗА КОШТАНО СПРОВОЂЕЊЕ ЗВУКА
 • Место: Нови Сад
 • Време: 25/09/2009,
Међународна школа квантне медицине основни курс
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/09/2009,
Састанак Секције за Оториноларингологију
 • Место: Нови Сад, Мастер центар
 • Време: 12/06/2009,
Састанак Секције за клиницку фармакологију Српског лекарског друства у Здрваственом Центру Ваљево
 • Место: у Здрваственом Центру Ваљево
 • Време: 30/05/2009,

страна 1 od 2 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин