Стручни скупови
Педијатријска секција и Секција за дечју ортопедију
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 21/12/2019 са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2775/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секције за алергологију и имунологију
 • Место: Српско лекарско друштво, ул. Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 26/12/2019 у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2814/19 за лекаре, биохемичаре и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Педијатријска секција
 • Место: Институт за здравствену заштиту мајке и детета ''Др Вукан Чупић'', Радоја Дакића 6-8, Нови Београд
 • Време: 11/01/2020 са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2777/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
5.Симпозијум Ринолошко алерголошког актива ОРЛ секције - "Главобоља риногеног порекла – нови трендови у дијагностици и лечењу"
 • Време: 10/04/2020
20. КОНГРЕС ЛЕКАРА СРБИЈЕ
 • Место: Сава центар, Београд
 • Време: 29/05/2020 - 30/5/2020

< претходна | страна 2 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу