Стручни скупови
5. СИМПОЗИЈУМ РИНОЛОШКО-АЛЕРГОЛОШКОГ АКРИВА ОРЛ СЕКЦИЈЕ СЛД - ''ГЛАВОБОЉА КАО СИМПТОМ У РИНОЛОГИЈИ''
  • Место: Београд
  • Време: 05/11/2021
  • Акредитовано под бројем: А-1-316/21, 5 бодова за лекаре
Секција за социјалну медицину - Четврти конгрес социјалне медицине Србије са међународним учешћем
  • Место: Београд
  • Време: 02/12/2021 - 03/12/2021
  • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
КОНГРЕС ЛЕКАРА СРБИЈЕ
  • Место: Crowne Plaza, Београд
  • Време: 03/12/2021
  • Акредитовано под бројем: А-1-925/21 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 8 бодова за учеснике
  • ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ КОНГРЕСА

< претходна | страна 2 od 2
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу