Стручни скупови
Секција опште медицине
 • Место: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 29/11/2017 са почетком у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2995/16
Секција опште медицине
 • Место: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 29/11/2017 са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2996/16
Секције за нуклеарну медицину
 • Место: Салa "Siemens-a", Омладимских бригада 21 на Новом Београду
 • Време: 30/11/2017 у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: У поступку акредитације
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа вашингтона 19, Београд
 • Време: 30/11/2017 са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2744/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Секција за историју медицине
 • Место: Задужбина Илије М. Коларца, Струдентски трг 5, Београд
 • Време: 01/12/2017 са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2736/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре

< претходна | страна 2 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу