Стручни скупови
Нефролошка секција
 • Место: Свечана сала Медицинског факултета у Нишу
 • Време: 27/04/2018 у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-933/18 за лекаре
Секцијa за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Место: Специјална болница за рехабилитацију- Рибарска Бања
 • Време: 27/04/2018 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-989/18, за лекаре, са 2 бода за слушаоце
 • Организован је превоз, аутобус полази испред Сава Центра, савска страна у 9 часова
  Бесплатно за чланове остали 2000 динара

Интерсекцијски одбор за реанимацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/04/2018 у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2771/17, за лекаре, стоматологије, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и технилчаре са 6 бодова
Академија медицинских наука
 • Место: Пролом бања Куршумлија
 • Време: 04/05/2018 и 05/05/2018 у 9:30
 • Акредитовано под бројем: А-1-936/18 за лекаре и стоматологе са 6 бодова слушаоци
 • Семинар "Aкутна стања у медицини"

Секција за историју медицине
 • Место: Специјална болница за рехабилитацију, Врањска Бања
 • Време: 04/05/2018 у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-964/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре, слушаоци 2 бода

< претходна | страна 2 od 6 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу