Стручни скупови
Секција за алергологију и клиничку имунологију
 • Место: Специјална болница Сокобања, Војводе Мишића 48, Сокобања
 • Време: 26/10/2018 у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2229/18 за лекаре, биохемичаре и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Секција за медицину рада
 • Место: Свечани амфитеатар Медицинског факултета Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81
 • Време: 26/10/2018 у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2251/18 за лекаре са 2 бода за учеснике
Академија медицинских наука - Превенција исхемијског можданог удара у свакодневној клиничкој пракси
 • Место: Нови Сад
 • Време: 29/10/2018 у 12 часова
Канцеролошка секција - "55 Канцеролошка недеља"
 • Место: Crowne Plaza, Beograd
 • Време: 31/10/2018 - 03/11/2018
 • Акредитовано под бројем: А-1-2205/18, 8 бодова слушаоци, 9 постери, 11 усмене презентације и 13 предавачи, за лекаре, фармацеуте, мед.сестре и техничаре
Секција за радиолошку дијагностику
 • Место: Воjномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 31/10/2018 у 16 часова
 • Акредитовано под бројем: Свети Лука, Слава Секције за радиолошку дијагностику

< претходна | страна 2 od 4 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу