Стручни скупови
Секција за клиничку фармакологију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/02/2018 у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1561/17 за лекаре, стоматологе и здравствене техничаре
Педијатријска секција
 • Место: Амфитеатар Војномедицинске академије, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 24/02/2018 у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-2754/17 са 2 бода, за лекаре
Академија медицинских наука - Спиналне стенозе
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/02/2018 у 10 часова
Микробиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 27/02/2018 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2716/17 за лекаре
Секција за клиничку биохемију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 27/02/2018 са почетком у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1589/17 за лекаре, стоматологе, биохемичаре и фармацеуте

< претходна | страна 2 od 4 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу