Стручни скупови
Секција за историју медицине
 • Место: ПТТ музеј, Мајке Јевросиме 13, Београд
 • Време: 21/03/2018 у 18:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-957/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Секција за историју медицине
 • Место: Мала галерија, Народни музеј, Чачак
 • Време: 23/03/2018 у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-953/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Хотел ''Бавка'' , Лесковац, ул. Добри Шпанаца бб
 • Време: 23/03/2018 у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-901/18 са 5 бодова за учеснике, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
 • Председништво на истом месту у 13 часова
  Заинтересовани за превоз могу да се јаве на тел 011-2068-227 најкасније до 20.3.2018.

Секција опште медицине - Дани опште медицине
 • Место: Дом војске, Браће Југовића 9, Београд
 • Време: 24/03/2018
 • За 24 03.2018.
  Акредитовано А-1- 2695/17., тест, 5 бодова за лекаре
  Акредитовано А-1- 2697/17. тест, 5 бодова за лекаре
  За 25.03.2018.
  Акредитовано А-1- 2708/17 , симпозијум, 5 бодова за лекаре

Секција за историју медицине
 • Место: Општа болница Јагодина
 • Време: 27/03/2018 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-954/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 5 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу