Стручни скупови
Секција за историју медицине
 • Место: ПТТ Музеј, Мајке Јевросиме 13, Београд
 • Време: 23/05/2018 у 18:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-968/18 са 2 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре
Секција за перинаталну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/05/2018 у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак је у поступку акредитације.
Секција за психотерапију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/05/2018 у 15 часова
 • Акредитовано под бројем: У поступку акредитације
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/05/2018 у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: У поступку акредитације
Секција за историју медицине
 • Место: Народни музеј, Пријепоље
 • Време: 24/05/2018 у 19:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-957/18 са 2 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 4 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу