Стручни скупови
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: хотел М, Београд
 • Време: 06/12/2019
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
 • позива своје чланове на курс у организацији Института за медицину рада Србије, из области јонизирајућег зрачења посебно осетљивих група (први пут код нас ова тематика)
  "Процена феталног радијационог ризика методама биолошке и физичке дозиметрије - поступци упућивања и збрињавања породица у ризику"

Гастроентеролошка секција
 • Место: КБЦ ''Звездара''-Амфитеатар хирургије
 • Време: 06/12/2019 са почетком у 17:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2830/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
 • Председништво cекције у 17 часова

Секција за социјалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 06/12/2019 са почетком у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2697/19 за лекаре и стоматологе са 6 бодова за учеснике
Секција за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Место: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 06/12/2019 са почетком у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1825/19 за лекаре, здравствене техничаре и физиотерапеуте са 2 бода за учеснике
Секција за дечју неуропсихијатрију
 • Место: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Др Суботића 6а, Београд
 • Време: 11/12/2019 са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2229/19 за лекаре са 2 бода за учеснике

страна 1 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу