Стручни скупови
Секција за општу медицину - Дани опште медицине
 • Место: Дом војске , Београд
 • Време: 21/05/2022 у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-349/22, 12 бодова за предаваче и 6 бодова за учеснике
 • Национална семинари 1. категорије:
  Ментално здравље здравствених радника у условима COVID пандемије
  котизација 4.800 динара по дану
  Више информација на /http://www.opstamedicina.org/default.asp?id=1567/

Педијатријска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 1-3
 • Време: 21/05/2022 у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД - Промоцију Националног водича добре клиничке праксе „ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ НЕКОМПЛИКОВАНИХ ИНФЕКЦИЈА МОКРАЋНИХ ПУТЕВА“
 • Место: Дом војске Србије, Браће Југовића 19, Београд
 • Време: 21/05/2022 10:45 часова
Академија медицинских наука - Нови модалитети дијагностике и терапије у отологији и ринологији
 • Место: Српско лекарско друштвo, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 24/05/2022 у 10 сати
 • Акредитовано под бројем: А-1-1025/22, 8 за предаваче, а за пасивно учешће 4 бода
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА - ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА ВАНРЕДНИХ ЧЛАНОВА
 • Место: Српско лекарско друштвo, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 25/05/2022 у 18 сати

страна 1 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу