Стручни скупови
Нефролошке секције
 • Место: Хотел "Зира" у Београду
 • Време: 28/04/2017, у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-1059/17 за лекаре, слушаоци 4 бода
 • Председништво Секције пре скупа.

Академија медицинских наука - Одбор за континуирану едукацију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 10/05/2017, у 9:30 часова
 • Акредитовано под бројем: A-1-1054/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре, слушаоци добијају 4 поена
Хомеопатска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 10/05/2017, у 19 часова
 • Председништво у 18 часова

Академија медицинских наука и КБЦ "Бежанијска Коса" - Симпозијум са приступним предавањима
 • Место: Свечана сала Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1, Београд
 • Време: 13/05/2017, са почетком у 9:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1- 1036/17. Симпозијум је акредитован за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и стоматологе. Предавачима је додељено 9, слушаоцима 5 бодова.
 • Потврде о учешћу (сертификати) додељују се бесплатно члановима Српског лекарског друштва, за остале 2000,00 динара.

Секција Ургентне медицине - X Конгрес Ургентне медицине Србије са међународним учешћем
 • Место: Шабац, Хотел Слобода
 • Време: 18/05/2017,
 • Поводом 25 година постојања Секције за ургентну медицину јубиларни конгрес Продужен је рок за пријаву радова до 31.3.2017.

Секција за традиционалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/05/2017, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-993/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре
Секција за општу медицину
 • Место: Сала Српског лекарског друштва , Краљице Наталије 3
 • Време: 03/06/2017, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1063/17 за лекаре 6 бодова за ученике
 • Бесплатно за чланове остали 2000 дин

страна 1 od 2 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу