Стручни скупови
КОНГРЕС ЛЕКАРА СРБИЈЕ
 • Место: Crowne Plaza, Београд
 • Време: 03/12/2021
 • Акредитовано под бројем: А-1-925/21 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре са 8 бодова за учеснике
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ КОНГРЕСА

Интерскецијски одбор за меланом - Меланом 2021- новине и изазови
 • Време: 07/12/2021
Канцеролошка секција - 58. канцеролошка недеља
 • Место: хотел 'Crowne Plaza', Београд
 • Време: 08/12/2021 - 11/12/2021
 • Акредитовано под бројем: А-1-1700/21 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техничари, 9 бодова слушаоци
Секција за клиничку фармакологију - XIII недеља болничке клиничке фармакологије
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 11/12/2021 - 12/12/2021
 • Акредитовано под бројем: А-1-1170/21 за лекаре, стоматологије, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД – ЖИВОТ СА COVID-19
 • Време: 13/12/2021
 • Акредитовано под бројем: А-1-937/21 за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре и доделио учесницима 4 бода.

страна 1 od 1
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу