Стручни скупови
Микробиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво ,Београд, Џорџа Вашингтона 19
 • Време: 27/06/2017, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1574/17
Академија медицинских наука - Мултидисциплинарни приступ рехабилитацији у стоматологији
 • Место: сала Клинике за стоматологију ВМА (V спрат), Црнотравска 17, Београд
 • Време: 28/06/2017, од 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1540/17 за стоматологе и стоматолошке сестре
Академија медицинских наука - Да ли су антипсихотици друге генерације испунили очекивања?
 • Место: Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/06/2017, са почетком од 8:45
 • Акредитовано под бројем: А-1- 1541/17 за лекаре, фармацеуте и психологе
Ендокринолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/06/2017, са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1576/17 за лекаре
Секција опште медицине - VIII конгрес лекара опште медицине Србије са међународним учешћем
 • Место: Златибор, хотел Мона
 • Време: 28/09/2017,
Ендокринолошка секција
 • Место: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма ''Златибор''
 • Време: 29/09/2017,
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
3. СИМПОЗИЈУМ Ринолошко-алерголошког Актива ОРЛ СЛД са међународним учешћем
 • Место: Београд
 • Време: 16/03/2018,
 • Организатор: ОРЛ секција СЛД

страна 1 od 1
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу