Стручни скупови
Неуролошка секција
 • Место: Подружница Зајечар
 • Време: 24/03/2017, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1061/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Академија медицински наука - ХЕМОРАГИЈСКЕ ГРОЗНИЦЕ И ЛЕПТОСПИРОЗЕ - ЗНАЧАЈ КЛИНИЧКОЕПИДЕМИОЛОШКОГ И ПАТОХИСТОЛОШКОГ НАЛАЗА
 • Место: Српско лекарско друштво, Зелени венац, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 24/03/2017, са почетком у 9 часова и 30 минута
 • Акредитовано под бројем: А-1-1045/17 за лекаре и фармацеуте, предавачи 8 бодова, слушаоци 4 бода
Секција за медицину рада
 • Место: Спортско пословни центар Војводине (Спенс), Сутјеска 2, Нови Сад
 • Време: 24/03/2017, са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-995/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Секција опште медицине - Дани опште медицине
 • Место: Дом Војске Србије, Београд
 • Време: 25/03/2017,
Секција за традиционалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 27/03/2017, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-991/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре
Неуролошка секција
 • Место: Подружница Врање
 • Време: 28/03/2017, са почетком у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1061/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Микробиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/03/2017, са почетком у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1055/17 за лекаре и фармацеуте
Неуролошка секција
 • Место: Подружница Лесковац
 • Време: 29/03/2017, са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1061/17 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу