Стручни скупови
Секција за оралну хирургију и Секција за оралну имплантологију
 • Место: Сава Центар, Милентија Поповића 9, Београд
 • Време: 24/11/2017
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
Секција за болести зависности
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/11/2017 са почeтком у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1555/17 за лекаре, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре
Секција за медицину рада
 • Место: Медицински факултет Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 81, Ниш
 • Време: 24/11/2017 са почетком у 11 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2748/17
Секција за клиничку фармакологију - IX недеља болничке клиничке фармакологије
 • Место: Српско лекарско друштво Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/11/2017 и 26/11/2017
 • Акредитовано под бројем: А-1-2166/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.техничари , 4 бода за слушаоце, бесплатно за чланове
 • Национални симпозијум

Интерсекцијски одбор за онкологију главе и врата
 • Место: Ректорат Универзитета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад
 • Време: 27/11/2017 и 28/11/2017
 • Акредитовано под бројем: А-1-2698/17 за лекаре и стоматологе

страна 1 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу