Стручни скупови
Микробиолошка секција и Епидемиологшка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/01/2020 са почетком у 12 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2690/19 и А-1-1259/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
 • Састанак Епидемиолошке секције А-1-1259/19 је акредитован од стране Института за плућне болести Војводине.

Кардиолошка секција
 • Место: Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд
 • Време: 30/01/2020 са почетком у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2806/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
Гинеколошко-акушерска секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Краљице Наталије 3, Београд
 • Време: 30/01/2020 са почетком у 14 часова
 • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације
 • Председништво Секције у 12 часова

IX састанак Педијатријске, Перинаталне и Дечје хируршке секције
 • Место: Амфитеатар Војномедицинске академије (Београд, Црнотравска 17)
 • Време: 08/02/2020 са почетком у 11.00
 • Акредитовано под бројем: А-1-2776/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Секција за традиционалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 20/02/2020 са почетком у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2832/19 за лекаре,стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике

страна 1 od 2 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу