Стручни скупови
Реуматолошка секција
 • Место: Клиничком центру Крагујевац, у сали на 8. спрату хируршког блока
 • Време: 25/03/2019 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-804/19 са 2 бода слушаоци, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре
Микробиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 26/03/2019 у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-876/19 за лекаре са 2 бода за учеснике
Академија медицинских наука - Симпозијум "Мултидисциплинарни приступ пацијентима"
 • Место: Клиничко болнички центар Приштина - Грачаница
 • Време: 28/03/2019 у 8 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-906/19 за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре. Слушаоцима су додељена 4 бода.
 • Потврде о учешћу(сертификати) додељују се бесплатно члановима Српског лекарског друштва - ДЛВ, за остале лекаре 2000,00 динара, за медицинске сестре и здравствене техничаре 500,00 динара.

Секција за ортопедску хирургију и трауматологију - Обновљен рад секције
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/03/2019 у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-837/19 за лекаре и здравствене техничаре са 2 бода за учеснике
Секција за историју медицине
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/03/2019 у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован

страна 1 od 6 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу