Стручни скупови
Педијатријскa сeкцијa
 • Место: Амфитеатар Војномедицинске академије, Црнотравска 17, Београд
 • Време: 25/02/2017, у 10:30 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2962/16
Секција за традиционалну медицину
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 27/02/2017, у 18 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2405/1 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и техничаре
Микробиолошка секција
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 28/02/2017, у 13 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2989 за лекаре
Секција за клиничку фармакологију - ДОБРА КЛИНИЧКА ПРАКСА У КЛИНИЧКИМ ИСПИТИВАЊИМА
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 04/03/2017,
 • Акредитовано под бројем: Акрдитовано А-1-2347/16, национални курс за лекаре, стоматолозе, фармацеуте, биохемичаре
Секција за физиологију и патолошку физиологију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 07/03/2017, са почетком у 17 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2259/16 за лекаре, фармацеуте и биохемичаре

страна 1 od 3 | следећа >
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу