Статут
На основу члана 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС, 51/2009) на седници одржаној дана 6. новембра 2015. Скупштина Српског лекарског друштва усвојила је измене и допуне Статута и пречишћен текст Статута који сада гласи


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу