Обавешење о условима за добијања статуса примаријус

Назив примаријус може се доделити доктору медицине, доктору стоматологије и дипломираном фармацеуту, који има најмање:

1) 12 година рада у здравственој делатности, од чега шест година после положеног специјалистичког испита 2) публиковане стручне и научне радове чији је једини аутор, првоименовани аутор или коаутор, бодованих са најмање 100 бодова, под условом да је 60 бодова остварио у радовима у којима је једини или првоименовани аутор.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ БОДУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:
1. рад објављен у изводу (резиме, постер) у домаћем зборнику или суплементу - првоименовани аутор 4 х - коаутор 2 х
2. рад објављен у изводу (резиме, постер) у међународном зборнику или суплементу - првоименовани аутор 8 х - коаутор 6 х
3. рад објављен у целини у домаћем зборнику или суплементу - првоименовани аутор 6 х - коаутор 3 х
4. рад објављен у целини у међународном зборнику или суплементу - првоименовани аутор 10 х - коаутор 6 х
5. стручни часописи - национални Оригинални рад - првоименовани аутор 15 - коаутор 10
6. стручни часописи - међународни Оригинални рад - првоименовани аутор 30 - коаутор 20
7. монографије - једини или првоименовани 20 - један од осталих аутора 10
8. поглавља у стручним књигама - једини или првоименовани 15 - један од осталих аутора 10
9. ужа специјализација - 20
10. студије другог степена, тј. магистеријум - 20
11. студије трећег степена - докторске академске студије - 40 (Уколико кандидат има завршене студије другог, односно трећег степена, вредноваће се само студије трећег степена)icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу