Потврде

ПОТВРДE (СЕРТИФИКАТИ) у организацији СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА, БЕОГРАД
МОГУ СЕ ПОДИЋИПОНЕДЕЉКОМ, УТОРКОМ И СРЕДОМ ОД 12 ДО 14 ЧАСОВА
А ЧЕТВРТКОМ ОД 12 ДО 16 ЧАСОВА

( И ТАКОЂЕ ВАЖИ ПРАВИЛА ДА ЗА СКУПОВЕ БЕЗ КОТИИЗАЦИЈА ПОТВРДЕ БЕСПЛАТНО ДОБИЈАJУ САМО ЧЛАНОВИ СЛД остали плаћају 2.000,00 по сертификату-потврди)


ЗА СВЕ ДОДАТНЕ ИНФРОМАЦИЈЕ НA kme@bvcom.net


А ПОТВРДЕ ( СЕРТИФИКАТИ) СА СКУПОВА
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА КОЈИ НЕМАЈУ КОТИЗАЦИЈУ,
ЧЛАНОВИ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ МОГУ ПОДИЋИ
У ДРУШТВУ ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу