Председништво Српског лекарског друштва, мандат 2015-2019
Београд
др Београд
Војводина
проф. др Драган Данкуц, председник ДЛВ,
Нови Сад
др
др
др
др
Косово и Метохија
дпроф. др Татјана Новаковић, председник ДЛКиМ,
др
др
Стоматолози
др
др
др
Подружнице
др
др
др
др
др
др
др
др
др
др
др
др
др
др
др
др
др
Академија медицинских наука
проф. др Павле Миленковић,
Београд проф. др Радојка Коцијанчић,
Београд проф. др Радоје Чоловић,
Београд проф. др проф.
др
Секције
др
др
др
др
др
др
др
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу