Генерални секретар

Проф. др Недељко Радловић

Радловић (Петар) Недељко – педијатар, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду од 1997. године, члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од 2006.руководилац Службе за гастроинтестиналне и нутритивне поремећаје на Универзитетској дечјој клиници у Београду од 1987, члан Председништва и генерални секретар Српског лекарског друштва од 2009 Рођен је у Накову (Кикинда) 1948. године.

Дипломирао је на Медицинском факултету Универзитета у Београду (средња оцена 9,50), где је завршио специјализацију из педијатрије (1981), одбранио магистарску (1980) и докторску тезу (1986) и стекао звање супспецијалисте гастроентерохепатологије (2002). За асистента на Катедри за педијатрију Медицинског факултета у Београду биран је 1980, за доцента 1987, за ванредног професора 1992, а за редовног професора 1997. године. Његова ужа област рада је дечја гастроентерологија и исхрана. Усавршавао се код проф. др Вокер-Смита (Ј. А. Walker-Smith) у Лондону (Велика Британија) и код проф. др Росипала (E. Rossipal) у Грацу (Аустрија). Увео је стереомикроскопију слузнице танког црева у дијагностици хроничних ентеропатија код деце и друге дијагностичко-терапијске процедуре. Заједно са проф. др Рашком Степановићем творац је Оросала 65 („Галеника“), домаћег раствора за оралну рехидратацију деце с акутним дијарејним поремећајем.

Објавио је 246 стручно-научних радова и 79 прилога у књигама и монографијама. Коаутор је седам уџбеника за редовне и постдипломске медицинске студије и 16 монографија (15 домаћих и једна страна), од чега је у десет један од два уредника. Ментор је седам докторских теза, 10 магистарских теза и 12 супспецијалистичких радова из области дечје гастроентерологије и исхране. Био је руководилац једног научноистраживачког потпројекта и сарадник у два пројекта, шеф Катедре за педијатрију на Медицинском факултету Универзитета у Београду (1997–2001), председник Стручне комисије за медицинске науке Универзитета у Београду (1998–2000), потпредседник Удружења педијатара СР Југославије (1998–2002), кодиректор Педијатријске школе Србије (2003–2012), професор по позиву на Медицинском факултету у Бањалуци (2005) и Стоматолошком факултету у Београду (2009), члан Експертске групе Министарства здравља Републике Србије за реформу и унапређење терцијарног нивоа здравствене заштите (2007–2008), потпредседник Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена, деце и омладине (2009–2012) и члан Стручне поткомисије за лекове Републичког фонда за здравствено осигурање (2009–2012). Члан је Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду (од 2009), Уређивачког одбора часописа „Српски архив за целокупно лекарство“ (од 2003) и Комисије Републичког фонда за здравствено осигурање за Кронову болест и улцерозни колитис (од 2013). Члан је Српског лекарског друштва, председник Педијатријске секције, Удружења педијатара Србије, Европске педијатријске асоцијације – Уније европских националних педијатријских друштава и удружења (EPA/UNEPSA) и Међународног педијатријског удружења (IPA).

Добитник je Повеље Српског лекарског друштва (2001), Захвалнице Галенике за формулацију Оросала (1993), Захвалнице Медицинског факултета у Београду за допринос континуираној медицинској едукацији (2004), Печата Ниша и Христовог монограма (2008), Захвалнице града Зајечара (2008), Захвалнице Удружења дијететичара-нутрициониста предшколских установа Београда (2008), Захвалнице Удружења за цистичну фиброзу (2011), Годишње награде Накова (2011) и Захвалнице Удружења педијатара Србије (2012).
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу