Продужнице у Београду
од новембра 2015
ПродужницаМестоПредседникСекретар
Војно медицинска академија Црнотравска 17,Београд Др Милан ЈОВАНОВИЋ Др Јордан АЛЕКСАНДРОВ
Градски завод за хитну медицинску помоћ Булевар Франше Д' Епереа 5,Београд Др Славољуб ЋИВАНОВИЋ Др Загорка МАКСИМОВИЋ
Дом здравља "Вождовац" Криволачка 4-6 Београд Др Мирјана МИЛОЈЕВИЋ Др Марија ШАУЛА
Дом здравља "Врачар" Бојанска 16, Београд Др Александар БЕЗАР Др Гордана РАДЕВИЋ
Дом здравља "Др Милутин Ивковић" Кнез Данилова 16, Београд Др Љиљана БАЈАГИЋ ИЛИЋ Др Мирољуб ЖИКИЋ
Дом здравља "Звездара" Олге Јовановић 11, Београд Др Зорица ЦВЈЕТАН Др Гордана МАРИНКОВИЋ
Дом здравља "Земун" Раде Кончара 46 др Марија ГЛАВИНИЋ Др Биљана РАДИЧЕВИЋ
Дом здравља "ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ" Др Ђорђа Ковачевића 27, Лазаревац Др ГОРДАНА БУЛАТОВИЋ Др Наташа ШАРЕНАЦ
Продужница Младеновац 11400 Младеновац Др Нинослав АРСИЋ Др Љубица ГРБОВИЋ
Дом здравља "Нови Београд" Гоце Делчева 30, Нови Београд Др Љиљана ЈАНДРИЋ Др Марина АРСИЋ
Дом здравља "Обреновац" Војводе Мишића 231, Обреновац Прим. др Снежана ЈАНКОВИЋ Др ПРЕДРАГ РОСИЋ
Дом здравља "Стари Град" Симина 27, Београд Прим. др Биљана АЛЕКСИЋ Др Зоран ДОКИЋ
Дом здравља "Др Симо Милошевић" Пожешка 82, Београд др Мирјана Нинковић др Јелана Петровић
Завод за здравствену заштиту студената Крунска 57, Београд Др Светлана ПЕТРОВИЋ Др Снежана РИСТИЋ СТОЈАНОВИЋ
Завод за здравствену заштиту радника железнице Србије Савска 23, Београд Др Јованка ЈЕЗДИМИРОВИЋ Др Ирма МИЛИНЧИЋ
Институт за медицину рада и радиолошку заштиту КЦС "Др Драгомир Карајовић" Делиградска 29, Београд Др Бранислав МАРИЋ Др Слободан ПОПОВИЋ
Институт за реуматологију Ресавска 69, Београд Др Вера МИЛИНИЋ Др Драгана ПЕТРОВИЋ
КБЦ "Бежанијска Коса" Бежанијска коса бб, ЗЕМУН Мр сц. др БОРИСЛАВ ТОШКОВИЋ
КБЦ "Звездара" Димитрија Туцовића 16, Београд Др Ненад МАРКОВИЋ Др Бојан ЈАНОШЕВИЋ
КБЦ "Земун" Вукова 9, Земун Др Зорица ЦВЕТКОВИЋ Др Бора ЦВЕТКОВИЋ
Фонд ПИОЗ Др Александра Костића 9, Београд Др Виолета ИЛИЋ др Росанда ГРУБОР ДРАГИЋ
Клинички центар Србије 11000 Београд Проф. др Ана ШИЈАЧКИ Др Владимир РАДАК
Београдска регионална продужница Београд
Стоматолошки факултет Београд
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу