Продужнице
од новембра 2015
Продужница Председник Секретар
Алексинац Др Звездана АНТИЋ
Здрaвствени центар
Ул. Моме Поповића бб 18220 Алексинац
Др Смиљана КОЦИЋ
Здрaвствени центар
Ул. Моме Поповића бб 18220 Алексинац
Аранђеловац Др НЕБОЈША МРЉЕШ
Краља Петра Првог 62,
34300 Аранђеловац
Др Сандра ПРЕКОВИЋ
Краља Петра Првог 62,
34300 Аранђеловац
Бела Паланка Др Ивана СТАНКОВИЋ
Дом здравља
Бор Др Благица ЂОРЂИЋ СТОЈЧЕСКИ
Здравствени центар
Николе Коперника 2-4, 19210 БОР
Др Славица ВУЧКОВИЋ
Здравствени центар
Николе Коперника 2-4, 19210 БОР
Бујановац Др Драган ЗЛАТКОВИЋ
Дом здравља,
Карађорђа Петровића 328, 17520 Бујановац
Ваљево Др Ивана ЂЕНАДИЋ
Општа болница,
Патерова бб, 14000 Ваљево
Др Ђорђе ЈОВАНОВИЋ
Општа болница,
Патерова бб, 14000 Ваљево
Врање Др Гордана ЂОРЂЕВИЋћ
Здравствени центар Врање
Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање
Др Владан КОСТИЋ
Здравствени центар Врање
Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање
Горњи Милановац Др Татјана Милошевић
Служба за педијатрију, Општа болница Горњи Милановац, Војводе Милана Обреновића 37, 32300 Горњи Милановац
Др Снежана Вукадиновић-Николић
Служба за здрав.заштиту жена, деце и омладине, Одељење за здравствену заштиту деце и омладине, Дом здравља Горњи Милановац, Тихомира Матијевића 2, 32300 Горњи Милановац
Зајечар Прим. мр др Братимирка ЈЕЛЕНКОВИЋ
Здравствени центар
Расадничка бб.19000 Зајечар
Др Љиљана ЈОВАНОВИЋ
Здравствени центар
Расадничка бб.19000 Зајечар
Јагодина Др Алекандар ИЛИЋ
Општа болница
Карађорђева 4, 35000 Јагодина
Др Милош СОКОВИЋ
Дом здравља
Карађорђева 4, Јагодина
Књажевац Др Славица ЈАНКУЛОВСКИ
Здравствени центар
4.јул бр.2, 19350 Књажевац
Др Милан ЈЕЛЕНКОВИЋ
Здравствени центар
4.јул бр.2, 19350 Књажевац
Крагујевац - Окружна подружница Проф. др Ранко ГОЛИЈАНИН
Завод за стоматологију, Змај Јовина 30
34000 Крагујевац
Др Горан АЗАЊАЦ
Клинички центар,
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац
Краљево Др СТОЈАНКА РАТКОВИЋ
Здравствени центар "Студеница"
Југ Богданова бб, 36000 Краљево
Др Јелена ЉУБИЧИЋ
Здравствени центар "Студеница"
Југ Богданова бб, 36000 Краљево
Крушевац Др Невенка ДОБРИЋ ЧЕВРЉАКОВИЋ
Здравствени центар
Косовска 16.37000 Крушевац
Прим. др Зорн ГАЈИЋ
Општа болница, Крушевац
Лесковац Др Горан СТАНОЈЕВИЋ
Општа болница
Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац
Лозница Прим. др Владимир КУНИЋ
Дом здравља
Болничка 65, Лозница
Др Јадранка МАРИНКОВИЋ
Мајданпек Др Милан ИЛИЋ
Општа болница,
Капетанска 30, Мајанпек
Др Зоран ЕРИЋ
Дом здравља "Др Верољуб Цакић",
Капетанска 30, Мајанпек
Неготин Др Алакеандар ПАУНОВИЋ
Здравствени центар,
Бадњевска 4, 19300 Неготин
Др Драган ШУЈЕРАНОВИЋ
Ниш Проф. др Драган ВЕСЕЛИНОВИЋ
Клинички центар Ниш, Очна клиника,
Булевар др З.Ђинђића 48, 18000 Ниш
Доц. др Зоран МИЛОШЕВИЋ
Институт за јавно здравље
Булевар. др З.Ђинђића 50, 18000 Ниш
Нови Пазар Доц. др Шефћет ХАЈРОВИЋ
Општа болница, Генерала Живковића 2, 36300 Нови Пазар
Др АЛАМА РЕЏЕПАГИЋ
Дом здравља, Нови Пазар
Пирот Др Александар ЛИЛИЋ
Здравствени центар, Војводе Момчила бб, 18300 Пирот
Пожаревац др Драшко Дачић, хирург,
Болница Хируршко одељење, Пожаревац
др Зорица Павловић,
Дом здравља Пожаревац, стоматологија
Прокупље Др Јагода ПЕРОВИЋ
Дом здравља, Ћирила и Методија бб,
18400 Прокупље
Др Братислав ВАСИЉЊВИЋ
Општа Болница,
Пасјачка бб, 18400 Прокупље
Смедерево Прим. мр сц. др СЛАВИЦА МИШИЋ
Општа болница "Свети Лука"
Кнез Михаилова 51, 11420 Смедерево
Прим. др Гордана ЦВЕТКОВИЋ
Општа болница "Свети Лука"
Кнез Михаилова 51, 11420 Смедерево
Сурдулица Др Славољуб ЦВЕТКОВИЋ
Здравствени центар
Српских владара бб, 17530 Сурдулица
Др Валентина ПОПОВИЋ
Специјална болница за плућне болести и ТБЦ
Српских владара бб, 17530 Сурдулица
Ужице Др Небојша ПОПОВИЋ
Општа болница
Милоша Обреновића 17, 31000 Ужице
Др Светлана ТРУДИЋ
КДом здравља, Ужице
Трстеник Др Александар ПЕЈЧИЋ
Дом здравља, Светог Саве 49, 37240 Трстеник
Др Милош ПОТКРАЈАЦ
Дом здравља, Светог Саве 49, 37240 Трстеник
Ћуприја Др Снежана МИЛЕТИЋ
Општа болница
Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја
Др Саша ЂУРЂЕВИЋ
Општа болница
Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја
Чачак Прим. др Нада ЛАЗОВИЋ
Општа болница, Др Драгише Мишовића 205, 32000 Чачак
Др Драгана БОЈОВИЋ
Дом здравља,
32000 Чачак
Шабац Др Нада РУВИДИЋ
Општа болница "Лаза Лазаревић"
Попа Карана 4, 15000 Шабац
Др Јасмина МАКСИМОВИЋ
Општа болница "Лаза Лазаревић"
Попа Карана 4, 15000 Шабац
icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин
icon
Пријави се на е-маил листу