Контакт

Телефон: 011 3234-450
E-mail: sld@bvcom.net
Адреса: Џорџа Вашингтона 19, Београд

ПИБ: 100043196
МБ: 07010940
ШД: 9412 Делатност струковних удружењаСТРУЧНА СЛУЖБА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Служба администрације:тел 011 3234 - 450 и факс 011 3348 - 653; E-mail: sld@bvcom.net

Правни саветник и начелник Стручне службе СЛД
Сузана Бјелогрлић, дипл. правник
Заменик начелника
Сенка Миљеновић, економиста (самост. рачуновођа)
Референт администрације
Наталија Кркобабић

Референт Академије медицинских наука и Примаријата: тел. 011/3233 - 578; E-mail: bosama@bvcom.net
Сара Јањић

Рачуноводство: тел/факс 011 3346 - 963; E-mail: racunovodstvosld@bvcom.net
Шеф рачуноводства : Ружица Петровић, dipl.ecc (овлашћени рачуновођа)

Референт за евиденцију чланова СЛД-а и претплате на часописе: тел 011 3245 - 149; E-mail: clansld@bvcom.net
Ана Цимбаљевић

Благајник: тел/факс 011 3348 - 654; E-mail: blagajnasld@bvcom.net
Снежана Милутиновић

Књиговођа: тел/факс 011 3246 - 829; E-mail: knjigovodstvosld@bvcom.net
Славица Јованов;

Магационер: тел 011 3234 - 261
Вукосава Дамљановић

"Српски архив за целокупно лекарсктво" и ''Стоматолошки гласник Србије''

011 4092776;

011 4094479 E-mail: srparhiv@bvcom.net

Лектор: Дивна Продановић, лектор за српски језик;
Мирко Рајић, лектор за енглески језик


Радно време са странкама, свих служби, од 10 до 14 часова,
Служба за изавање потврда: понедељак, уторак, среда од 12 до 14 часова, а четвртак од 12 до 16 часова​ / петком се не врши подела потврда/

Континуирана медицинска едукација
Служба издавања потврда: тел 011 3246 - 090; E-mail: kme@bvcom.net
Тамара Стефановић
Игор Миљеновић

МУЗЕЈ СЛД: тел 011 3234 - 261
Радно време музеја:Сваки дан од 10 до 20 часова сем понедељка


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин