Поштанска марка у поводу 150 годишњице СЛД

На образложени предлог, који је у име Српског лекарског друштва 2021. године поднео председник академик Радоје Чоловић ЈП ''Пошта Србије'' ће ових дана издати поштанску марку посвећену 150 годишњици Српског лекарског друштва. Изглед поштанске марке и текст који ће бити на ковертама можете видети, односнопрочитати на приложеним маркама односно коверти.


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин