Одлука Епидемиолошке секције

Министарство здравља Републике Србије


Предмет: Допис председништва Епидемиолошке секције


Поштовани,

На састанку председништва Епидемиолошке секције одржаног 15. новембра 2021. године, донета је одлука о потреби доследног спровођења закона и правилника у вези са имунизацијом против COVID-19, у смислу увођења обавезне имунизације за одређене категорије становништва у складу са члановима 33. и 53. Закона за заштиту становништва од заразних болести („Сл. гласник РС", бр. 15/16, 68/20, 136/20) и чланова 7. и 18. Правилника о имунизацији и начину заштите лаковима („Сл. гласник РС", бр. 88/17). .


Председник Епидемиолошке секције
Проф. др Биљана Коцић

 

 


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2022. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин