In memoriam академик Милорад Митковић

In memoriam Академик Милорад Митковић
ортопедски хирург(1950-2021)

Умро је академик, проф. др Милорад Митковић, изузетан међу лекарима и својим колегама по специјалности којој је припадао. Својим способностима да унапређује оно са чим се сусретао и успех који је постизао, позиционирали су га високо не само у средини у којој је радио и живео, већ је и на националном плану био водећи ортопед и истраживач. Врло брзо је достигао светски ниво у иновацијама у ортопедској хирургији.

То је изузетно тешко постићи, тим пре, што је развој ортопедске хирургије последњих деценија врло динамичан и постићи запажене резултате на светској позорници изгледа немогуће. А када се узму у обзир и ограничене материјалне могућности са којима живимо, те стално појављивање нових решења, чини се недостижно достићи светски ниво, а још теже остати актуелан и непревазиђен. Ентузијазам и огромна радна мотивација су красиле др Милорада Митковића, као и много занимљивих и изузетних идеја које је реализовао и све нас обогатио новим знањима, унапређујући рад свих у струци. Не постоји ортопед на просторима некадашње Југославије који није знао или радио са спољашњим фиксатором, названим по аутору „Митковић". Спољашњих фиксатора има изузетно много, а поента са спољашњим фиксатором Митковић је што је једноставне конструкције, једноставан за постављање, не захтева пуно времена и омогућава накнадну корекцију у све три равни. Таквим компаративним предностима је нашао широку примену и остао у употреби више од две деценије као супериорно решење. У свом професионалном раду доминирао је својим клиничким резултатима фиксације прелома костију. Био је водећа личност у остваривању стручних контаката у земљи и свету. Основао је и председавао Српском трауматолошком асоцијацијом, организовао и председавао бројним конгресима и скуповима.

Формирао је Школу за едукацију  ортопедских хирурга у спољашњој фиксацији. Члан је бројних стручних и научних асоцијација у земљи и свету и носилац признања за свој стручни и иновативни рад. Српска медицина и научна заједница остала је без свог изузетног прегаоца, који је и у свету са толико уважавања и на најбољи начин показивао технолошке домете остварене у Србији. Остаће велика празнина у сегменту значајних техничких иновација у ортопедској хирургији и трауматологији. Савременици ће га памтити по несебичности да помогне колегама знањем и искуством и да подржи сваки конструктиван, креативан и стваралачки потез. Ортопедска секција СЛД-а изгубила је еминентног члана и сарадника који је пружао драгоцену помоћ и подршку у раду Секције и Српског лекарског друштва.

 


Проф. др Чедомир Вучетић Председник Ортопедске секције СЛД

Академик Радоје Чоловић Председник Српског лекарског друштва

У Београду, 7. 4. 2021. 


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2021. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин