Из Академије медицинксих наука СЛД

 

Обавештавамo вас да је на интерент страни Мреже академске солидарности и ангажованости (МАСА) објављен прегледни рад научног саветника др Владана Чокића, члана Академије медицинских наука СЛД "Болест коронавируса 2019 (Coronavirus disease 2019: COVID-19)" који можете прочитати кликом овде.

Преузми рад у .pdf формату


 


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2020. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин