Информација о одржаним изборима у Српском лекарском друштву

Дана 15. новембра 2019. године конституисан је нови сазив Председништва Српског лекарског друштва за период 2019-2023.

1. Тајним гласањем, једногласно, за председника изабран је академик Радоје Чоловић, досадашњи председник Друштва.

2.  За Потпредседнике Друштва изабрани су:

Проф. др Ксенија Бошковић, председник Друштва лекара Војводине СЛД

Проф.др Татјана Новаковић, председник Друштва лекара Косова и Метохије СЛД

Проф. др Драгослав Башић, Клинички центар Ниш

3.   За генералног секретара изабран је проф. др Недељко Радловић, досадашњи генерални секретар


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2019. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин