Јавна расправа о изменама и допунама Статута Српског лекарског друштва

На седници Председништва СЛД одржаној 26. октобра 2018. године Председништво је утврдило Нацрт измена и допуна Статута СЛД.
Јавна расправа о Нацрту измена и допуна Статута траје од 31. октобра 2018. до 14. новембра 2018. Уједно, то је и последњи термин до када Стручној служби СЛД треба доставити евентуалне предлоге за кориговање појединих одредби Статута.

Више информација кликом на линк


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин