Форум о менталном здрављу - "Нема здравља без менталног здравља"

Српска академија наука и уметности
понедељак, 13. новембар 2017. године, 9.00 сати
Свечана сала САНУ, Кнез Михаилова 35/II, Београд

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ЈЕ НАЦИОНАЛНИ КАПИТАЛ
По подацима Светске здравствене организације једна од четири особе у току живота оболи од неког менталног поремећаја (депресија, анксиозност, психозе, злоупотреба супстанци, поремећаји исхране, итд), тако да су ментални поремећаји на самом врху узрока неспособности и нарушеног квалитета живота. Висока преваленца менталних поремећаја представља велико оптерећење за појединца, породице и друштвену заједницу у целини. Савремена психијатрија заснована је на принципима добре клиничке праксе и на медицини усмереној на особу, односно на индивидуализацији третмана. Ти принципи омогућавају излечење многих менталних поремећаја, као и побољшање квалитета живота особа са хроничним поремећајима и њихово укључивање у друштвену заједницу, чиме се и опште здравље и квалитет живота целе попу-
лације подиже на виши ниво. Ментално здравље представља национални капитал. Влада Репу-
блике Србије усвојила је Националну стратегију за развој менталног здравља 2007. године као и Закон о заштити права особа са менталним сметњама 2013. године, као део Пројекта за ментално здравље Пакта стабилности Југоисточне Европе. Наше психијатријске установе блиско сарађују са Светском здравственом организацијом, Светским и Европским удружењем психијатара а едукација је у складу са едукацијом у другим европским земљама. Конференција ће бити посвећена најважнијим областима психијатрије и заштите менталног здравља у разним фазама животног циклуса.

ПРОГРАМ

9.00-9.30 Отварање
Уводне речи
Академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Академик Љубисав Ракић, председник Академијског одбора за биомедицинска истраживања САНУ
Академик Драган Мицић, секретар Одељењe медицинских наука САНУ

Сесија 1
МЕНТАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ - ЕПИДЕМИОЛОГИЈА, ПРЕВЕНЦИЈА, УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
Председавајући:
Академик Владимир С. Костић
Академик Душица Лечић Тошевски

9.30-10.00 MENTAL HEALTH PROMOTION AND PROTECTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Dr Daniel Chisholm, директор Програма за ментално здравље, Регионална канцеларија Светске здравствене организације, Копенхаген

10.00-10.30 СХИЗОФРЕНИЈА - ПЕРСПЕКТИВА ПОСЛЕДЊИХ СТО ГОДИНА

Проф. Норман Сарториус, председник Удружења за побољшање програма за ментално здравље, Женева; бивши директор Одељења за ментално здравље СЗО; дописни члан ХАЗУ

10.30-10.50 МЕНТАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ - ЕПИДЕМИОЛОШКИ ТРЕНДОВИ У СВЕТУ, ЕВРОПИ И СРБИЈИ

Проф. др Татјана Пекмезовић

10.50-11.20 Пауза

Сесија 2
МЕНТАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАЗНИМ ЖИВОТНИМ ЦИКЛУСИМА
Председавајући:
Академик Драган Мицић
Проф. др Александра Недић

11.20-11.50 СПИРАЛА СТРЕСА - ГЕНЕТСКИ, НЕУРОБИОЛОШКИ И ПСИХОСОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ

Академик Душица Лечић Тошевски

11.50-12.10 ДЕЦА И МЛАДИ - ТРАНСГЕНЕРАЦИЈСКО ПРЕНОШЕЊЕ НАСИЉА

Доц. др Милица Пејовић Милованчевић, др Марија Митковић, клин. асист.

12.10-12.30 ДЕПРЕСИЈА, БОЛЕСТ МОДЕРНОГ ДОБА? - ЗНАЧЕЊЕ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ЗБРИЊАВАЊЕ

Проф. др Александра Недић

12.30-12.50 МЕНТАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ ТРЕЋЕГ ДОБА - (НЕ)ОПТИМАЛНО КОГНИТИВНО СТАРЕЊЕ)

Проф. др Горан Михајловић

12.50-13.10 ЗАШТИТА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У СРБИЈИ - ПРОБЛЕМИ, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Aкадемик Душица Лечић Тошевски

13.10-13.30 Пауза

Сесија 3
ФОРУМ О КОМОРБИДИТЕТУ МЕНТАЛНИХ И ТЕЛЕСНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
Председавајући:
Академик Владимир С. Костић
Академик Душица Лечић Тошевски

13.30-14.30 НЕУРОЛОГИЈА - Академик Владимир С. Костић

ДИАБЕТЕС И ДЕПРЕСИЈА - Академик Небојша Лалић

ГОЈАЗНОСТ И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ - Академик Драган Мицић

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА - Проф. др Томица Милосављевић

КАРДИОЛОГИЈА - Петар Сеферовић, дописни члан САНУ

СТРЕС ПОРОЂАЈА - Академик Небојша Радуновић

ПСИХИЈАТРИЈА - Норман Сарториус, дописни члан ХАЗУ

14.30-15.00 Дискусија и завршна реч

15.00 Коктел у клубу САНУ

Конференција је организована у сарадњи
са Удружењем психијатара Србије

 

 


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин