Српска академија наука и уметности објавила је оглас за избор редовних, дописних и иностраних чланова САНУ

Поштоване колегинице и колеге,

Српска академија наука и уметности- Председништво САНУ објавило је у дневном листу ''Политика'' од 31. октобра  2017. јавни позив за избор редовних, дописних и иностраних чланова САНУ.

 У овом огласу дат је последњи рок за достављање предлога у САНУ- 31. јануар  2018. године до 14 часова.

    Да би се испоштовао дати рок неопходно је Српском лекарском друштву, који је прелагач за избор нових чланова САНУ доставите своје предлоге најкасније до 11. децембра  2017. године како би се у оквиру Српског лекарског друштва спровела статутарна процедура (седница Председништва Академије медицинских наука Српског лекарског друштва,  најмање два састанка Комисије за избор кандидата за САНУ  и седница Председништва Српског лекарског друштва).

У прилогу овога  дописа  достављамо вам  комплетан оглас Српске академије наука и уметности у електронској форми који можете наћи и на сајту  САНУ /www.sanu.ac.rs/Novosti/2018IzboriSANU.pdf   са молбом да обратите пажњу на ''посебно упутство са  критеријумима за циклус  избора у чланство САНУ у 2018. години, односно, упутство за писање реферата, припрему и предају предлога  и пратећег материјала  за кандидате за пријем  у чланство САНУ.''

Молимо вас да предлажете искључиво дугогодишње, редовне и активне чланове Српског лекарског друштва (најмање 10 година у континуитету). Српско лекарско друштво неће разматрати предлоге кандидата који нису негови чланови.

   Достављени предлози (у папирној и у електронској форми ) који не стигну до 11. децембра 2017. до 15 часова и који не буду стриктно припремљени у складу са упутством за писање реферата НЕЋЕ УЋИ У ПРОЦЕДУРУ , односно, биће враћени подносиоцу.

За сва додатна питања обратите се Стучној служби  Друштва на тел 011 3234 450 или мејл sld@sld.org.rs .

 

Предлоге слати на адресу:

Српско лекарско друштво

Џорџа Вашингтона 19

11000 Београд

Са назнаком ''ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР САНУ''

 

 

С поштовањем и колегијалним поздравима

Председник СЛД

Академик Радоје Чоловић

 

 

 


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин