Педијатри Србије о вакцинацији деце!

На редовном годишњем научно-стручном састанку, 48. педијатријски дани Србије, у Нишу,

    Педијатри Србије,

    Дубоко свесни чињенице о незамењивости и значају вакцинације у остваривању права детета на здравље, као и чињенице да је имунизација једна од најефективнијих и најефикаснијих мера примарне превенције и најуспешнија савремена медицинска интервенција;

    Доследни у залагању за имунизацију деце као делу своје професионалне, етичке и законске обавезе и одлучни да истрају у сталној борби за имунизацију на коју су се обавезали и закључцима Другог конгреса педијатара Србије (2014.) и Округлог стола "Борба за имунизацију" (2015.);

     Забринути због снижавања стопа обухвата деце обавезном вакцинацијом неколико последњих година, које је резултовало појавом епидемија морбила, пертусиса и паротитиса, уз повећање броја спорадичног оболевања од болести које се могу спречити вакцинацијом и које, имајући у виду неповољну епидемиолошку ситуацију у непосредном окружењу и шире у Европи, прети појавом нових епидемија;

      Препознајући тешкоће и проблеме који последњих година постоје у реализацији процеса имунизације, почев од пропуста у планирању, преко неблаговремене и непотпуне обезбеђености вакцина и реорганизације вакциналних пунктова, па до израженијег  деловања противника имунизације (антивакцинални покрет/лоби) које у незанемарљивој мери утиче на јавно мњење и ставове родитеља о имунизацији;

Усвојили су

ИЗЈАВУ О ВАКЦИНАЦИЈИ ДЕЦЕ

1.  Педијатри Србије подржавају све мере за које се залажу стручне и научне институције и организације у свету (Светска здравствена организација, Уницеф, Међународно удружење педијатара, Европско удружење педијатара) и код нас (Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут", Српско лекарско друштво и други) с циљем достизања  и одржавања колективног имунитета популације против заразних болести путем вакцинације.

 Педијатри ће активно деловати у остваривању права детета на здравље:

- промовисањем вакцинације у свакодневном здравствено-васпитном раду са родитељима и другим циљним групама ради усвајања научно заснованих знања и изградње исправних ставова и понашања у вези са вакцинацијом, потпомогнуту и снагом личног примера , наглашавајући незамењиву улогу вакцинације у заштити деце и целе популације од заразних болести,

- сопственим континуираним усавршавањем и учешћем у едукацији кадра који ради на пословима имунизације у вези са свим елементима безбедне имунизационе праксе.

2. Јачање активности противника имунизације у знатној мери је утицало на јавно мњење и ставове родитеља у вези са вакцинацијом. Нажалост, један (истина, веома мали) број лекара подлегао је утицају пропаганде антивакциналиста, а неколико лекара, укључујући ту и неке истакнуте педијатре и професоре  факултета,  јавно заступају антивакциналне ставове. Неки педијатри, пак, испољавају колебљив, неодлучан или "неутралан" став, чиме објективно подржавају и антивакциналисте и оне родитеље који су против имунизације или су за њено безразложно одлагање.

Педијатри Србије испуњавају своју стручну и етичку дужност према очувању народног здравља борбом против свих видова антивакциналног деловања:

- заступањем и пласирањем објективних, научно проверених, јасних и недвосмислених ставова о користима вакцинације,

- указујући родитељима и општој јавности на нечасне мотиве антивакциналиста и на њихове ставове лишене сваког научног основа, а неретко и здравог разума,

- најоштрије осуђујући антивакцинално деловање колега и свих других здравствених радника, које представља професионални и етички прекршај и кршење универзитетског кодекса професионалне етике,

 - позивајући колеге који се декларишу против вакцинације да своје аргументе подвргну научној верификацији на начин установљен у научној/академској заједници.

 Позивамо

    - надлежне државне органе да приступе изради националног акционог плана за сузбијање активности и утицаја антивакциналног деловања,

   -  Одбор за здравље и породицу Народне скупштине, Министарство здравља, САНУ, Лекарску комору, СЛД и сва друга друштва и удружења лекара и осталих здравствених радника, медицинске факултете и школе здравствене струке, ИЗЈЗС са мрежом института и завода, као и све здравствене радне организације и приватну праксу, на заједничко деловање у изградњи позитивних ставова према вакцинацији као једном од највећих достигнућа савремене медицине,

  - медије, како штампане тако и електронске (нарочито оне са националном фреквенцијом), да објективно информишу о користима и позитивним ефектима вакцинације, а да се клоне сензационализма, непроверених информација и пласирања ставова антивакциналиста.

 

                                                                                                        У Нишу, 6. октобра 2017.  

 


icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин