Слава Српског лекарског друштва-Ђурђевдан и додела годишњих награда

Дана 6. маја 2017. године на дан славе Српског лекарског друштва обављен је обред сечења славског колача. Након тога председник Друштва академик Радоје Чоловић кратко је известио присутне о стању Српског лекарског друштва, које је оценио као добро, наводећи појединачне институције Српског лекарског друштва (подружнице,секције, АМН, часописе које издаје СЛД, ''Српски архив за целокупно лекарство'' и "Стоматолошки гласник Србије" , Музеј, Стручну службу, Службу за континуирану едукацију, итд). Са посебним задовољством истакао је да је уз ригорозне мере штедње Српско лекарско друштво успело да покрије губитке из претходне године и да оставри минимални суфицит прихода над расходима. Ипак, указао је на неопходност да се са мерама штедње и даље настави.

Након тога додељене су годишње награде Српског лекарског друштва према списку који следи:

Награда Велики печат:

1. Проф. др Љубица Ђукановић, нефролог, Београд
2. Проф. др Павле Миленковић, хематолог, Београд
3. Проф. др Обрад Зелић, пародонтологија и орална медицина, Београд

Награда за животно дело:

1. Проф. др Зоран Кривокапић-преузима проф. др Велимир Марковић
2. Проф. др Милан Стануловић, фармаколог, Нови Сад
3. Проф. др Ђурица Стојшић, кардиолог, Нови Сад
4. Проф. др Вера Поповић - Бркић, ендокринолог, Београд
5. Прим. др Владимир Јокановић, спец. максилофац. и оралне хирургије,Нови Сад
6. Проф. др Радан Џодић, хирург, Београд
7. Проф. др Слободан Голубовић, офталмолог, Београд

Награда за научно-истраживачки рад:

1. Проф. др Небојша Арсенијевић, имунолог, Крагујевац
2. Проф. др Зоран Лазић, орални хирург, Београд
3. Проф. др Момир Миков, фармаколог, Нови Сад
4. Доц. др Ивана Радовић, дечја превентивна стоматологија, Београд
5. Доц. др Весна Милетић, болести зуба и ендодонција, Београд

Награда за организацију здравствене службе

1. Проф. др Рајко Јовић, ОРЛ, Нови Сад

Награда за примарну здравствену заштиту

1. Прим. др сци. мед. Зоран Кокић, епидемиолог, Београд

Награда за најбољу Секцију

1. Секција за историју медицине

Награда за најбољу Подружницу

1.Подружница Ваљево

Награду Златно перо:

1. Проф. др Славољуб Живковић, болести уста и зуба, Београд
2. Проф. др Горан Милашиновић, кардиолог, Београд

Награда за најбоље дипломиране студенте медицине и стоматологије у Србији у 2016. години

1. Др Стефан Дугалић-Дипломирао на МФ у Београду са просечном оценом 10
2. Др Сања јаковљевић-Београд дипломирала на Стоматолошком факултету у Београду са просечном оценом 9,67
3. Др Растко Сава Јеремић- дипломирао на медицинском факултету у-Новом Саду - одсек медицина са просечном оценом 9,87
4. Др Милош Марић- дипломирао на медицинском факултету у-Новом Саду-одсек стоматологија са просечном оценом 9,73
5. Др Александар Ђорђевић-дипломирао на медицинском факултету у Нишу са просечном оценом 10
6. Др Јелена Јаковљевић-дипломирала на медицинском факултету у крагујевцу -одсек медицина са просечном оценом 9,89
7. Др Јована Гостимировић- дипломирала на медицинском факултету у Крагујевцу - одсек стоматологија са просечном оценом 9,70
8. Др Динхета Авдић-дипломирала на медицинском факултету у Косовској Митровици -одсек медицина са просечном оценом 9,43
9. Др Борис Јовановић- дипломирао на медицинском факултету у Косовској Митровици- одсек стоматологија са просечном оценом 9,70icon
Важне информације о чланарини
-Чланарина за 2017. годину износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 3.600,00 дин
-Чланарина за пензионере који не преузимају потврде о присуству континуираној едукацији (сертификат) износи 1.800,00 дин
-др медицине и др стоматологије као и чланови сарадници а који нису чланови Друштва, за потврде о континуираној едукацији (сертификат) плаћају 2.000,00 дин